Logo 70 Pien-Saimaa kuntoon kosteikkojen avulla

Isännät ovat syystäkin ylpeitä kohteistaan. Rantalahden kosteikko ja isäntäperhe 2016.

Kosteikkorakentaminen on yksi näkyvä ja konkreettinen osa Pien-Saimaan kunnostusta.  Kosteikkojen avulla pidätetään virtaamia sekä ravinteita ja kiintoainesta ja pienennetään vesistökuormitusta. Tämän lisäksi kosteikot elinympäristönä houkuttelevat mm. lintuja ja hyönteisiä ja lisäävät näin luonnon monimuotoisuutta ja maiseman viihtyisyyttä.

Kosteikkorakentaminen on myös edistänyt yhteistyötä ja yhteisymmärrystä maanomistajien, kesäasukkaiden, viranomaisten ja tutkijoiden kesken. Merkittävä saavutus on ihmisten asennemuutos ja sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen. Kosteikot ovat retkikohteita ja kohtaamispaikkoja, niillä on järjestetty kyläiltoja ja tapahtumia sekä esitelty vieraille. Isännät ovat syystäkin ylpeitä kohteistaan.

Kosteikoilla on järjestettyjä kyläiltoja ja tapahtumia. Rantaniityn kosteikon avajaiset 2016.

Kosteikkojen rahoituksessa on hyödynnetty lukuisia eri kanavia: maatalouden ei-tuotannollisia tukia sekä Leader- ja muuta hankerahoitusta kuten myös julkista rahoitusta eli Taipalsaaren kunnan ja Lappeenrannan kaupungin sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tukia. Myös yksityinen rahoitus on ollut merkittävää, tärkeimpinä Säästöpankkisäätiö, Tuuliaisen säätiö ja osakaskunnat sekä maanomistajien omarahoitus ja talkootyö. Pien-Saimaan kunnostuksesta on tullut tärkeä yhteinen asia.

Kuva ylhäällä: Kosteikot houkuttelevat mm. lintuja ja hyönteisiä ja lisäävät luonnon monimuotoisuutta ja maiseman viihtyisyyttä. Orjainlahden kosteikko 2014.