Logo 85 Taipalsaaren historiatyöpajat

Taipalsaaren koululaiset ovat kevään 2017 aikana tutustuneet oman kotikuntansa menneisyyteen historiatyöpajoissa.

Koulujen opetussuunnitelmat uudistuvat ja niissä painotetaan ilmiöpohjaista oppimista. Taipalsaarella osana tätä uudistusta järjestettiin historiatyöpajoja, joissa oppilaat tutkivat oman kotikuntansa tai lähiympäristönsä historiaa. Apuna työssä oli Taipalsaaren historiahankkeen tutkija Kristiina Korjonen-Kuusipuro, joka aluksi kertoi alakoululaisille mitä historiantutkimus on ja kuinka tutkimusta tehdään. Sen jälkeen oppilaat lähtivät työstämään valitsemaansa teemaa ns. citizen scientist- hengessä eli oppilaat, opettajat ja tutkijat tutkivat teemoja ja oppivat yhdessä.

Vehkataipaleen 5.-6. luokkalaisten tutkimuskohteena oli Saimaan historia (kuva: Kristiina Korjonen-Kuusipuro).

Vehkataipaleen 5.-6. luokkalaiset valitsivat kevään teemaksi Saimaan historian. He jakoivat laajan teeman pienempiin osiin, joita oppilaat työstivät pienissä ryhmissä. Jokainen ryhmä kuvasi tutkimusten tuloksista pienen uutispätkän videokameralla. Uutispätkät on tarkoitus myöhemmin yhdistää yhdeksi ohjelmaksi. Kirkonkylän koulun 5. luokka tutki eri teemoja oppilaiden oman kiinnostuksen mukaisesti. Tarkasteltavana olivat esimerkiksi koululiikunnan muuttuminen aikojen kuluessa, musiikin harrastamisen historia ja hevosharrastuksen vaiheet Taipalsaarella. Kirkonkylän 4. luokka oli jo aiemmin pohtinut kouluruokailun historiaa ja myöhemmin keväällä he tekivät vielä sukututkimusta. Myös Saimaanharjun yhtenäiskoululla järjestettiin historiateemainen yhteistyöpäivä, jossa eri-ikäiset oppilaat yhdessä tutkivat valitsemiaan teemoja.

Tutkimuksen tekemisen lomassa harjoiteltiin myös erilaisten digitaalisten välineiden käyttöä: oppilaat hyödynsivät ja opettelivat tutkimusta tehdessään useita eri tietokoneohjelmia, perehtyivät verkosta löytyvien lähteiden käyttöön ja niiden laadun arviointiin sekä opettelivat verkosta löytyvien kuvien käyttöä. Erityisesti kuvien käyttöoikeudet harjoiteltiin tarkkaan ja tarvittaessa oppilaat kysyivät käyttöluvat suoraan kuvaajilta.

Historiapajat ovat osa Suomi 100 -rahoituksella toteutettua Sata vuotta Taipalsaarta -hanketta, jossa koululaiset oppivat oman kotiseutunsa historiaa itse tutkimalla. Hanke jatkuu syksyn aikana ja tuotokset kootaan kaikille avoimeen näyttelyyn, joka avataan joulukuussa 2017. Työpajoissa vuoden 2017 aikana syntynyttä materiaalia voidaan myöhemminkin käyttää paikallishistorian opetuksessa ja syntyneen materiaalin pohjalta on mahdollista jatkaa paikallishistoriaan pohjaavan verkko-opetusmateriaalin tuottamista.​