Logo 88 Kylämarkkinoilla koetaan yhteisöllisyyttä

Kylämarkkinat ovat hyvä tilaisuus kylän tuottajille, yrittäjille ja kädentaitajille tehdä kauppaa ja solmia asiakassuhteita.

Markkinakansaa 2015 Tapavainolan seurojentalon pihalla (kuva: Terttu Kivinen).

Perinteisesti markkinoilla tehdään ostoksia. Ostaja ja myyjä kohtaavat kasvotusten, tuote-esittelyt ja asiakaskontaktit syntyvät suoraa myyntipöydän äärellä. Markkinoilla myös viihdytään ja markkinaherkut, kilpailut, musiikki sekä arpajaiset kuuluvat ehdottomasti osaksi markkinoiden perinnettä. Kaiken markkinatouhun lisäksi halutaan solmia uusia tuttavuuksia ja tavata vanhoja ystäviä ja kyläläisiä – kokea yhteisöllisyyttä. Kylämarkkinoiden järjestäjien taustalla on kuitenkin myös ajatus markkinoida kylää ja kylän tapahtumia. Kylissä on pulaa aktiivisista toimijoista, järjestöt potevat jäsenpulaa, väki vanhenee ja kyläraitti hiljenee. Markkinat ovat yksi syy ja keino, jolla torjutaan tätä kehitystä ja saadaan kylän väkeä liikkeelle.

Tapavainolan lähes sata vuotta vanhassa seurojentalossa, sen piha-alueella ja viereisessä riistamiesten kodassa on vietetty jo useaan otteeseen perinteisiä kylämarkkinoita. Alkunsa markkinat saivat nimenomaa tarpeesta saada aikaan myyntitapahtuma. Alusta alkaen järjestelyissä ovat olleet mukana kaikki alueen järjestöt ja yhdistykset. Vuosittain yritetään etsiä aina jotakin uutta ja kiinnostavaa tarjottavaa. Periaatteena on pidetty sitä, että tuotteet ja tarjonta tulee omilta kyliltä. Tapavainolan ja lähikylien kyläyhdistys on alueen aktiivinen toimija, joka kylämarkkinoiden lisäksi muun muassa kunnostaa huonoon kuntoon päässyttä seurojentaloa EU-hankerahoituksen turvin.