Logo 96 LUT tekee energiavallankumousta

Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT keskittyy tieteellisten ratkaisujen kehittämiseen tulevaisuuden polttaviin kysymyksiin. Yksi näistä on energiajärjestelmän radikaali uudistaminen.

LUT tutkii, miten toteutetaan uusiutuvaan energiaan perustuva energiajärjestelmä, jossa energia on päästötöntä, edullista ja riippumatonta. Uusiutuvaan energiajärjestelmään siirtyminen ja fossiilisista polttoaineista luopuminen on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. LUT kehittää ratkaisuja, jotka mahdollistavat hiilidioksidin uudelleenkierron energiajärjestelmässä. Yliopistolla tutkitaan myös tekniikoita energian varastointiin, mikä on olennaista tuuli- ja aurinkosähkön tuotannon epäsäännöllisyyden vuoksi.

Yliopisto on yhdessä Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kanssa rakentanut Soletair-koelaitteiston, joka tuottaa uusiutuvaa polttoainetta ilmasta kaapatusta hiilidioksidista. Koelaitos koostuu neljästä yksiköstä: aurinkovoimalasta, hiilidioksidia ja vettä ilmasta erottavasta laitteistosta, vetyä elektrolyysin avulla tuottavasta osasta sekä synteesilaitteesta, jolla hiilidioksidista ja vedystä valmistetaan raakaöljyn korvaavaa ainetta.

LUT ja VTT tutkivat yhdessä myös sitä, miten tuotetaan proteiinia uusiutuvalla sähköllä hiilidioksidista. Menetelmä irrottaa ravinnon valmistuksen ympäristön rajoitteista. Proteiinia voidaan tuottaa eläimille rehuksi ja ihmisille ravinnoksi missä tahansa, missä uusiutuvaa energiaa saadaan esimerkiksi auringosta. Kaikki raaka-aineet saadaan käytännössä ilmasta.