Etelä-Karjalan väliaikainen toimielin nimetty

(Tiedote 12.6.2017)

Etelä-Karjala valmistautuu siirtymään maakuntauudistuksen seuraavaan vaiheeseen eli väliaikaishallintoon. Voimaanpanolakiesitysessä kuvattu väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on asetettu Etelä-Karjalassa ennakoivasti. Väliaikaishallinnon toiminta alkaa heti ja sen asema uuden maakuntahallinnon toimijana vahvistetaan oletettavasti syys-lokakuussa, kun eduskunta on hyväksynyt päälait eli maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain sekä näiden voimaanpanolain.

Maakunnan muodostavien organisaatioiden viranhaltijoista koostuva valmistelutoimielin johtaa maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa sekä vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä maakuntavaltuuston toimikauden alkuun asti. VATE:n lisäksi poliittiset ryhmät ovat neuvotelleet poliittisen seurantaryhmän muodostamisesta VATE:n  lisäksi.

VATE päättää työjärjestyksestään sekä työskentelynsä tueksi tarvitsemistaan resursseista ja työryhmistä ja sen toiminnan rahoittaa valtio. Ennen toiminnan virallista vaihetta Etelä-Karjalan liitto auttaa valmistelutoimielintä valmistelun toteutuksessa.

Etelä-Karjalan liiton hallitus totesi VATE:n kokoonpanon kokouksessaan 12.6.  VATE korvaa aiemman maakuntauudistuksen valmisteluryhmän ja suunnittelee syksyä, jotta maakunnan valmistelu jatkuu katkeamatta. Ensimmäinen kokous on sovittu pidettäväksi jo 14.6.

Liiton on myös järjestettävä valmistelutoimielimelle kokous- ja työtilat sekä huolehdittava valmistelutoimielimen työskentelyedellytyksistä kuten talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutehtävistä. Etelä-Karjalan liitto on vuorannut VATE:n käyttöön toimitilan Lappeenrannasta Maakuntagallerian ensimmäisestä kerroksesta.

Valtio myöntää maakunnille valtionavustusta niiden toiminnan ja hallinnon käynnistämisen kustannuksiin vuosina 2017 ja 2018. Kuluvan vuoden kuluihin saataneen avustusta 1.7. alkaen.

Väliaikaisessa toimielimessä 13 jäsentä ja varajäsentä (Kaksi varajäsentä edustaa kahta varsinaista jäsentä*)

Organisaatio Jäsen Varajäsen
Eksote Tuula Karhula Merja Tepponen*
Eksote Marja Kosonen Merja Tepponen*
Eksote Keijo Siiskonen Liisa Mänttäri
Lappeenranta Alina Kujansivu Juha Willberg
Lappeenranta Markku Heinonen Markus Lankinen
Imatra Sirkku Sarlomo Terhi Karttunen
kunnat Johanna Mäkelä Pekka Reiman*
kunnat Jussi Stoor Pekka Reiman*
EK pelastuslaitos Erkki Hokkanen Ulf Westerstråhle
KAS-ELY Leena Gunnar Jyrki Karhula
KAS-ELY Satu Mäkelä Jyrki Pitkänen
TE-toimisto Juha Kouvo Tiia Piikki
EK liitto Matti Viialainen Satu Sikanen

Lisäksi henkilöstöjärjestöjä pyydettiin nimeämään yksi yhteinen edustaja ja yksi yhteinen varaedustaja. Yhdellä henkilöstön edustajalla on siten  läsnäolo- ja puheoikeus valmistelutoimielimen kokouksissa. Henkilöstön edustaja on Niina Eerola ja varalla on Tiina Liukkonen. Myös poliittisen seurantaryhmän nimeämillE edustajille tulee puhe- ja läsnäolo valmistelutoimielimen kokouksissa. Maakuntahallitus sai tiedoksi poliittisten puolueiden neuvotteleman seurantaryhmän kokoonpanon.

 

Puolue Jäsen Varajäsen
Kokoomus Jukka Kopra Anna Helminen
SDP Niina Malm Ilkka Nokelainen
Keskusta Antti Rämä Taina Paananen
Perussuomalaiset Ilpo Heltimoinen Markku Papinniemi
Vihreät Virpi Junttila Tiina Lavikainen
SDP Marja-Liisa Vesterinen Pentti Salenius
Keskusta Jarmo Pulli Ari Berg
Kokoomus Heikki Järvenpää Leena Marjatta Laukkanen
Kristillisdemokraatit Juha Rantalainen Marjatta Moilanen
Vasemmistoliitto Timo Mykrä Sirkka-Liisa Tolonen

 

Lisätietoja: Muutosjohtaja Aija Tuimala, p: 040 8696 494