Etelä-Karjalan johtavat luottamushenkilöt edellyttävät maakunnalle siirtyvän resursseja myös valtiolta

(Poliittisen ohjausryhmän kokoustiedote 29.8.2017)

Etelä-Karjalan maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä kokoontui 25.8.17. Kokouksessa keskusteltiin  maakuntauudistuksen valmistelun työsuunnitelmasta tulevalle syksylle ja keskeisistä linjattavista asioista, joissa poliittinen ohjausryhmä erityisesti haluaa ohjata virkamiesvalmistelua.

Ohjausryhmä korostaa valmistelun linjauksena jo tässä vaiheessa, että omalle maakunnalle kuuluva itsenäisen päätöksenteon asema ja maakunnalle kuuluvat resurssit tehtäviensä hoitamisessa on varmistettava. Lisäksi on varmistettava Etelä-Karjalaa koskevien asioiden hoidon siirtyminen asianmukaisina virkoineen Kaakkois-Suomessa omaan maakuntaan. Tällaisia Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta Etelä-Karjalalle siirtyviä asioita ovat esim. rajavesiasiat sekä kalastus- tai maataloushallinnon asiat.

”Kaiken kaikkiaan Etelä-Karjalan maakunnalle tulee saada riittävät henkilöresurssit Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta sen toimintojen jakautuessa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan kesken”, sanoo ohjausryhmän puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen.

Ohjausryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra toteaa, että Etelä-Karjala voi tehdä yhteistyötä naapurimaakuntien kanssa. Maakunnan asioiden järjestämiseen vaadittavat riittävät resurssit on kuitenkin varmistettava ensin, Kopra painottaa.

Poliittisessa ohjausryhmässä nostettiin esille lisäksi mm. kuntalaisten tapaamiset tiedonjakamisen onnistumiseksi syksyn aikana ja asukkaiden tulevista vaikutusmahdollisuuksista huolehtiminen palveluihin tulevaisuudessa.

Valinnanvapauslain luonnos tulee todennäköisesti marraskuussa. Sen vaikutuksia tulevan uuden maakunnan palvelustrategiaan ja sote-palvelujen tuottamiseen mietitään loppusyksystä laajemmin. Ohjausryhmä painotti lisäksi, että maakunnassa tulee edelleen vaalia maakuntavalmistelun ja kuntien hyvää yhteistyötä.

Lisätietoja: Muutosjohtaja Aija Tuimala.puh:  040 869 6494, sähköposti: aija.tuimla(at)ekarjala.fi