Mitä siellä maakuntauudistuksen valmistelussa oikein tapahtuu?

(Muutosjohtaja Aijat Tuimalan ajankohtaiskatsaus 15.9.2017)

Etelä-Karjalan maakuntauudistuksen (mukana niin sosiaali- ja terveyspavelut kuin muutkin palvelut) valmistelu on alkusyksyn asioiden valmistelua, mutta loka-marraskuusta voit nähdä valmistelijoita maakunnan eri tilaisuuksissa jokaisessa kunnassa. Valtakunnallisesti asioita on vieläkin työpöydällä, mutta valmistelemme luonnoksia, joita täsmennetään valinnanvapauslain sekä kasvupalvelujen lakiluonnosten julkistamisen jälkeen loka-marraskuussa.

Lisävuosi siirsi maakunnan aloittamisajakohtaa siten, että 1.1.2019 on tarkoitus aloittaa uuden maakuntavaltuuston työskentely ja 1.1.2020 siirtää maakuntahallinnolle myös palveluiden tuotantovastuu. Siirtyviä palvelujahan ovat niin sote-palvelut, maaseutuhallinto, työvoimatoimiston palvelut, yrityspalveluja, pelastuslaitos sekä ympäristöterveyden palvelut. Maakuntavaalien järjestäminen on kaavailtu lokakuulle 2018 ja vaaleihin valmistautuminen on myös tärkeä valmisteltava asia.

Maakunnassa on toiminut kesäkuusta alkaen valmistelutoimielin (VATE), joka toimii projektiryhmänä ja tiiviinä valmistelun koordinaatioryhmänä. Yhteensä eri organisaatioista osa-aikaisia valmistelijoita on noin 40. Lisäksi projektin sihteeristössä on avoimessa haussa olleiden tehtävien täytön jälkeen marraskuussa neljä kokoaikaista henkilöä. Tämä tiivis asiantuntijajoukko työstää luonnoksia laajempiin keskusteluihin eri toimialojen, kuntien ja sidosryhmien kanssa käytäviin keskusteluihin.

Valtakunnallisesti sote- ja maakuntauudistu ovat yhdistyneet yhdeksi projektiksi 1.9.2017 alkaen. Sipilän hallituksen budjettiriihi päättänyt valmistelun rahoituksesta ensi vuoden loppuun. Valtion budjetista on varattu ICT-rahoitukseen 130 Meur, hallinnolliseen valmisteluun 40 Meur, maakuntavaaleihin 15,9 Meur ja valinnanvapauspilotteihin 100 Meur. Maakuntakohtaiset tarkat rahoitusjaot selviävät lähiviikkoina.

Rahoitusta on varattu lisäksi palvelujen yhdenmukaistamista ja tehokkuutta edistäviin palvelukeskusyhtiöihin, jotka keskittävät tukipalveluja talous- ja henkilöstöhallinnossa (Hetli Oy), ict- asioissa (Vimana Oy) sekä kiinteistö- ja tila-asioissa (Tilakeskus Oy). Näiden lisäksi on perustettu sote-palvelujen digitaalisuutta edistävä Sote- digi Oy.  Perustettujen yhtiöiden tehtäviä tarkennetaan, henkilöstöä rekrytoidaan ja toimintaa käynnistetään asteittain. Valtio valmistelee käynnistämistä, mutta maakuntien edustajia osallistuu suunnitteluun. Kiinteistötietoja vuokrattavista kiinteistöistä tullaan kunnista kysymään syyskuun lopulla käynnistyvän kansallisen selvityksen avulla. Talous- ja henkilöstöhallinnon maakunnan tulevista ratkaisuista odotetaan suunnitelmien toimittamista 30.11.2017 mennessä Hetlille.

Valinnanvapauteen liittyvät kokeilut olivat haussa kesällä ja Eksote oli valmis kokeilemaan uudenlaisia palveluja siten, että asukkaat voisivat jo valita palvelujaan nykyistä laajemmin. Pilotoinnit siirtyivät hieman eteenpäin siten, että ne voisivat alkaa vuoden 2018 aikana syksyn hakujen perusteella. Valinnanvapauspilotit on mahdollista aloittaa vasta kesällä 2018 kun asiaa koskeva lainsäädäntö on hyväksytty.

Paljon on hallinnollista työtä tehtävänä ja asioita selvitettävänä ennen maakuntauudistuksen toimivaa arkea, mutta matkalla ollaan!