Lausunnot

Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista 

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa alueiden kehittämistä ja kasvupalveluita koskevasta lakiluonnoksesta hallituksen esitykseksi.

Etelä-Karjalan liitto

Valinnanvapauslain lausuntokierros 31.1–28.3.2017

STM ja VM pyysivät eri toimijoilta lausunnot asiakkaan valinnanvapautta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Lausuntoyhteenveto on nyt luettavissa.

Tälle sivulle on koottu Etelä-Karjalasta lähetettyjä lausuntoja.

STM:n yhteenveto graafi lausunnoista

Eksoten lausunto valinnanvapauslakiluonnokseen

Etelä-Karjalan liiton lausunto valinnanvapauslakiluonnokseen

Imatra

Lappeenranta

Lemi

Luumäki

Parikkala

Rautjärvi

Ruokolahti

Savitaipale

Taipalsaari
Iikko B.Voipio

Etelä-Karjalan yrittäjät ry

SOCOM – Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lausunto asiakastietolain luonnoksesta 22.2.2017

Etelä-Karjalan  lausunto maakunnan asiakastietolain luonnoksesta. Lausunnossa katsotaan, että lakimuutokset pääosin mahdollistavat sote-palvelujärjestelmän uudistusta. Etelä-Karjalan näkökulmasta on hyvä, erittäin hyvä, että tietojärjestelmiä kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi ajatellen maakunnan järjestämisvastuuta ja tiedontarpeita potilastiedosta prosessi- ja johtamistietoon saakka. Hoitosuhteen perusteella maakunnan ammattihenkilöt saavat pääsääntöisesti tarvitsemansa tiedon tehtäviensä hoitamiseksi asiakkaan parhaaksi. Lue lisää

Sote- ja maakuntauudistuksen lausuntokierros 31.8.–9.11.2016

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö pyysi kunnilta, kuntayhtymiltä sekä useilta muilta  toimijoilta lausunnot sote- ja maakuntauudistusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Hallituksen esitysluonnos ja sähköinen kysely löytyvät täältä: Hallituksen esitysluonnos 31.8.2016 ja lausuntopyyntö

Maakunta- ja soteuudistuksen lausuntojen tallentaminen valtioneuvoston hankerekisteriin on käynnissä. Tallennettuihin lausuntoihin voi tutustua täällä ”Asiakirjat” -välilehdellä.
Tälle sivulle on koottu Etelä-Karjalasta lähetettyjä lausuntoja.

Etelä-Karjalasta annetut lausunnot:

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote)

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen lausunto pelastustoimen-järjestämislakiluonnoksesta.pdf

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kaakkois-Suomen TE-toimisto

Imatran seudun ympäristötoimi

 

Imatra

Lappeenranta

Lemi

Luumäki

Parikkala

Rautjärvi

Ruokolahti

Savitaipale

Taipalsaari

1 . lausuntokierros tammi – helmikuu 2016

Sosiaali-ja terveysministeriön aluehallinnon uudistushankkeen sivuille on koottu kaikki lausunnot, joita asiasta on annettu. Lausunnot löytyvät sivulta kohdasta ”asiakirjat”.
Sivustolta pystyy tekemään sanahakuja näppäinyhdistelmällä Ctrl+F (esim. kunnan nimellä).

Etelä-Karjalassa ovat antaneet tulevasta maakuntauudistuksesta lausuntoja mm. kunnat sekä maakunnalliset toimijat. Etelä-Karjalassa annetut lausunnot on koottu tälle sivulle. Lausunnot avautuvat linkeistä.

Etelä-Karjalan liitto, maakuntahallitus

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote 22.1.2016

Etelä-Karjalan pelastuslaitos: pelastusjohtajan lausunto 

Etelä-Karjalan maaseututoimi: maaseututoimen johtaja Eeva Heikka, kannanotto Lappeenrannan lausuntoon

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen, lausuntoon liittyvä lausunto 

Kaupungit ja kunnat:

Lappeenranta: kaupunginhallitus 1.2.2016

Imatra: kaupunginhallitus 1.2.2016

Lemi: kunnanhallitus 1.2.2016 (s. 24)

Luumäki: kunnanhallitus 1.2.2016

Parikkala: kunnanhallitus 4.2.2016 (esityslistan luonnos, tarkistetaan päätöksen jälkeen)

Rautjärvi: kunnanvaltuusto 1.2.2016

Ruokolahti: kunnanvaltuusto 1.2.2016

Savitaipale:kunnanvaltuusto 25.1.2016 ( lausunto maakuntahallituksen lausunnon pohjalta)

Taipalsaari: kunnanvaltuusto 16.12.2015