Työryhmien loppuraportit

Etelä-Karjalan maakunnan valmisteluorganisaation ohjaus- ja seurantaryhmä sai tiedoksi 17.5.2017 kokouksessa selvityksiä (kooste-työryhmien-raporteista), joita eri työryhmät ovat esivalmistelun aikana työstäneet.

Esivalmistelun raporteihin on koottu tietoa maakuntauudistuksen valmistelua varten seuraaviasta aiheista:

  • Palvelujen nykytila (Sisältö, määrä, palveluverkko)
  • Palvelukokonaisuuden keskeiset tulevaisuuden haasteet/muutokset palveluissa
  • Palvelut uudessa maakuntamallissa (keskeiset asiakasryhmät, prosessit, asiointi)
  • Johtamisjärjestelmässä huomioitavaa (järjestäminen-tuottaminen, sidosryhmät jne.)
  • Muutokseen valmistautuminen (ennen vuotta 2019)

LOPPURAPORTIT:

Poliittinen johtaminen / POJO
POJO loppuraportti

Alueidenkäytön alatyöryhmä
Ympäristöterveydenhuollon alatyöryhmä
Väylät ja liikenne alatyöryhmän raportti

Aluekehitys loppuraportti:
Aluekehitys loppuraportti

Kasvupalvelut:
Kasvupalvelu loppuraportti
Kasvupalvelutaulukko
Kotouttaminen
Markkinavuoropuhelu-raportti

Maaseutu:
Maaseutu- alatyöryhmän loppuraportti
Liite: prosessit ELY-keskus kunta ja lomitus
Liite: virat maaseututoimi ja lomitus
Liite: prosessikaavio

ICT:
ICT-työryhmän loppuraportti

Pelastustoimi:
Varautumisen loppuraportti

Sote-palvelut:
Sote-palvelut ja -rakenteet loppuraportin yhteenveto
Pentti Itkosen esitys asiasta ohjaus- ja seurantaryhmälle: Eksote-Itkonen

Henkilöstö:
Henkilöstöryhmä loppuraportti

Talous ja kiinteistöt:
Talous-ja-kiinteistöt-ryhmän-katsaus-4.5.2017

Tulevaisuustyöryhmä:
Tulevaisuustyöryhmän loppuraportti

Osallisuustyöryhmä:

Osallisuustyöryhmän loppuraportti

Viestintätyöryhmä:
Viestintätyöryhmän loppuraportti