Työryhmien väliraportit 30.11.2016

Etelä-Karjalan maakuntauudistus on edennyt väliraportointivaiheeseen. Kaikki yhdeksän ryhmää alatyöryhmineen ovat laatineet kuvaukset toimialansa palveluista sekä arviointinsa syksyllä lausuntokierroksella olleen lakiesityksen vaikutuksista Etelä-Karjalaan, sen asukkaisiin, yrityksiin ja viranomaisten väliseen yhteistyöhön. Valmistelutyöryhmä tutustui väliraportteihin kokouksessaan 8.12.2016.

Väliraporttikooste 07.12.2016pdf

Väliraporttiliite pdf

Etelä-Karjalan pohjatyö on tehty uudistuksen toteuttamiselle, ja maakunta on valmiudessa edetä heti kun valtakunnan linjaukset ovat valmiita. Edelläkävijyydestä johtuen maakunnassa ollaan valmiita pilotoimaan uudistuksen sisältöä ja arvioimaan sen vaikutuksia myös asukkaiden ja toiminnan näkökulmasta. Tällä hetkellä esimerkiksi valtiolta siirtyvien tehtävien, henkilöstön ja rahoituksen yksityiskohdat ovat vielä tarkentumatta.

Talous- ja kiinteistöt- ryhmä on laatinut taloudesta laajan kokonaiskatsauksen, jonka mukaan suurin rahoituksen tasoon vaikuttava tiedossa oleva muuttuja on asukasmäärän kehitys.
talous_ja kiinteistöt väliraportti

Sosiaali- ja terveyspalveluissa Eksote vastaa nykyisen kaikista maakunnan sote-palveluista, jotka on tiiviisti integroitu yhteen. Tulevaisuudessa valinnanvapaus ja esitetty malli jakavat nykyrakennetta useisiin organisaatioihin ja rinnalle tulee myös muita palvelujen toteuttajia. Rahoituksen, palveluohjauksen, asioinnin ja tiedonkulun näkökulmasta muutoksen vaikutukset askarruttavat.
Sote-palvelut ja -rakenteet väliraportti

Pelastustoimi ja varautuminen ovat läheisessä yhteydessä Eksoten ensihoitopalveluun. Maakunnan hyvän yhteistyön toivotaan jatkuvan ja palvelujen johtamisvastuun olevan mahdollisimman lähellä kuntalaisia, vaikka erityisosaamista palveluissa keskitetäänkin. Lakiesitys esitti toiminnan organisointia Uudenmaan maakunnan alaisuuteen.
pelastustoimi ja varautuminen väliraportti

Maaseutu-, elinkeinot, työllisyys, koulutus- ja aluekehitys (METKA) yhdistää valtion, maakunnan liiton ja kuntien palveluja. Myös tätä palvelujärjestelmää (kasvupalvelut) uudistetaan merkittävästi, joten palveluohjaus ja rahoitus mietityttävät. Yhteistyö maakunnan sekä kuntien ja palveluja tarjoavien yritysten välillä vaatii jatkossa myös selkeät työnjaot ja kuvaukset.
metka väliraportti 

Alueiden käyttö, liikenne, ympäristö ja alueellinen viranomaisvalvonta (ALY) käsittelivät pääosassa maakuntien ja valtion palvelujen yhdistämistä. Avoimia kysymyksiä on paljon, mutta mahdollisia yhteistyön paikkoja löydettiin erittäin paljon maakunnan parhaaksi. Maakunnan järjestämisvastuu ja kokoava rooli asioissa nähtiin etuna.
aly väliraportti

Henkilöstönäkökulmasta työryhmä on koonnut perustietoja sekä valmistellut siirtoon liittyvän perustiedon keräämistä. Arviolta 94 % henkilöstöstä on Eksoten henkilöstöä.
henkilöstöryhmä väliraportti

ICT-palvelut- ryhmässä keskustelua on herättänyt huoli maakunnan keskitettyjen ratkaisujen purkamisesta.
Ehdotettu malli tähtää valtakunnan tasolla keskitettyyn malliin, jossa nykyiset yhtiöpohjaiset toimijat eivät voi tarjota palveluitaan maakunnalle, maakunnan tukipalveluyhtiöille eikä yksityistettävälle SOTE sektorille.
Etelä-Karjalassa toiminta on jo valmiiksi keskitettyä. Maakunnalla olisi valmiudet toimia pilottina ja tarjota   valmista konseptia muillekin alueille.
ict-työryhmän väliraportti

Viestintä ja osallisuus- ryhmässä koordinoidaan viestintää ja yhdenmukaisia tapoja asukasasiointiin.
Jatkuvasti päivitettävä viestintäsuunnitelma esivalmisteluun

Poliittisen johtamisen ryhmä on pohtinut esitettyä johtamisrakennetta, joka näyttää monitasoisemmalta kuin nykyiset mallit. Hallinnon toimijoita kootaan yhteen, mutta samalla palvelujen järjestämisen ja tuottamisen jakaminen sekä valinnanvapauden elementit muuttavat johtamista merkittävästi.
väliraportti POJO

Yhteenvetona arvioinneista voi todeta, että uudistuksessa lisätään asukkaiden valinnanmahdollisuuksia, mutta samalla myös oma vastuu palvelujen hankinnasta lisääntyy. Yrityksille on luvassa samanlaisia muutoksia mm. TE-toimistojen yrityspalveluihin liittyen. Viranomaistoimijoita tiivistetään merkittävästi yhdistäen kuntien, maakunnan ja valtion palveluja (erityisesti ELY-keskuksista ja TE-toimistoista). Monituottajaisen mallin kokonaishallinta tulee olemaan vaativa maakunnan tehtävä, ja se edellyttää vahvaa yhteistyötä muiden viranomaisten sekä palveluntuottajien kesken.

Lisätietoja muutosjohtaja Aija Tuimala
p: +358-40-869 6494

e-mail: aija.tuimala@ekarjala.fi