VATE-valmisteluryhmä muistiot

Etelä-Karjalan maakunnan valmistelutoimielin (VATE) aloitti epävirallinen valmistelutyön 12.6.2017. Hallituksen linjattua maakuntauudistuksen aikataulua uudelleen ( 5.7.2017)  VATE:n  toiminta jatkuu esivalmistelun VATE-projektina. Projektityö jatkuu siihen saakka kunnes maakuntauudistusta koskeva lainsäädäntö hyväksytään keväällä 2018.  Sen jälkeen maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua johtaa taas väliaikainen valmistelutoimielin (VATE). VATE-projektin valmisteluryhmä kokoontuu noin kahden viikon välein. Kokouksien muistiot laitetaan nettisivuille , kun ne on tarkastettu.

Kun valmistelutoimielimestä tulee virallinen juriidinen toimija, kokousviestintä noudattaa maakuntalain 136 §:ssä määrättäviä säännöksiä. Tarkastamaton kokouspöytäkirja lähetetään puheenjohtajan hyväksynnän jälkeen toimielimen jäsenille ja se tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Kokouksen pöytäkirjat ovat julkisia. Kun valmistelutoimielimen tehtävä virallistuu, tulevat sen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistavaksi www.ekarjala.fi –sivustolle.

 

21.9.2017

7.9.2017 pöytäkirja 07.09.

24.8.2017  pöytäkirja 24.08.

10.8.2017  pöytäkirja-10.08.

29.6.2017 VATE-pöytäkirja-29.6.

14.6.2017  VATE-pöytäkirja-14.6.