EN RU

Helmikuu

28.2.2014

Maankäyttöpäällikkö Marjo Walleniuksen virkavapaan aikaiset järjestelyt

Etelä-Karjalan liiton maankäyttöpäällikkö Marjo Wallenius siirtyy 1.3.2014 alkaen virkavapaalle noin vuoden mittaiseksi ajaksi. Hän on virkavapaalla  1.3.2014–17.6.2014 ja 1.7.–2.3.2015. Kesäkuussa...
27.2.2014

Etelä-Karjalaan 290 000 euroa maakunnan kehittämisrahaa

Hallitus jakoi maakunnan liitoille 27.2.2014 maakunnan kehittämisrahaa yhteensä 5,7 miljoonaa euroa. Etelä-Karjalan osuus tästä vapaasta maakunnan kehittämisrahoituksesta kuluvalle vuodelle  on...
24.2.2014

Liiton tilinpäätös oli ylijäämäinen

Etelä-Karjalan liiton maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 24.2. 2014 liiton tilinpäätöksen vuodelta 2013.  Tilikauden ylijäämä 232.289,42 euroa siirretään taseen tilikausien ylijäämätilille. Tarkastuslautakunta...
24.2.2014

Maakuntaohjelman luonnos tulee nähtäville

Etelä-Karjalan maakuntahallitus (24.2.2014) teki muutamia pieniä lisäyksiä luonnosvaiheessa olevaan maakuntaohjelmaan. Vuosille  2014-2017 laaditun ohjelman luonnoksessa  Etelä-Karjala kehittämisen kärjiksi nostetaan maakunnan...
24.2.2014

Etelä-Karjala lähettää ensimmäisen vaihemaakuntakaavansa vahvistettavaksi ympäristöministeriöön

Etelä-Karjalan maakuntavaltuusto sai maanantaisessa kokouksessa (24.2.2014) hyväksyttäväkseen ensimmäisen vaihemaakuntakaavan. Maakuntavaltuuston hyväksymisen jälkeen kaava-asiakirjat lähetetään lainmukaisesti ympäristöministeriöön vahvistettavaksi.   Hyväksytyn kaavan teemoina...
10.2.2014

Etelä-Karjalan liiton verkkosivut uudistuivat

Olet saapunut Etelä-Karjalan liiton uudistetuille verkkosivuille.  Sivut löytyvät yhä vanhasta  osoitteesta: www.ekarjala.fi/liitto . Samalla kertaa julkaistut englanninkieliset ja venäjänkieliset sivut ovat...
07.2.2014

Kalastuksen kieltolain sijasta tarvitaan kalastuksen edistämislaki

Etelä-Karjalan liiton lausunnossa uudesta kalastuslakiesityksestä kannetaan huolta kalastuksen tulevaisuudesta Saimaan vesialueella. Kalastuslainsäädännöstä on tulossa nykyistä enemmän suojelunäkökulmaa korostava.  Jos lakiesitys toteutuu...