EN RU

Maaliskuu

17.3.2014

Etelä-Karjala on kärkisijalla kaupan alan liikevaihdon kasvussa

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisema maakuntien suhdannekehitys 2012–2014 –raportin suhdanneindikaattori v. 2013 sijoittaa Etelä-Karjalan aivan maan keskiarvon tuntumaan. Monilla indikaattoreilla mitattuna...
17.3.2014

Etelä-Karjalan liitto: Valtionosuusuudistus on välttämätön

Etelä-Karjalan liitto pitää valtionosuusjärjestelmän uududistusta välttämättömänä. Liiton lausunnossa korostetaan uudistuksen tärkeyttä ja toivotaan, ettei se loppumetreillä vesity. Etelä-Karjalassa järjestelmämuutoksen vaikutuksen on kokonaisuutena...
17.3.2014

Etelä-Karjalan markkinointiviestintään lisää resursseja

Etelä-Karjalan maakuntahallitus teki periaatepäätöksen maakunnallisen viestintä- ja markkinointisuunnitelman laadinnasta ja toimeenpanosta.  Maakuntahallitus antoi (kokouksessa 17.3.2014)  liiton virastolle tehtävän laatia hankesuunnitelma ja...
04.3.2014

Pelastustoimen säästöt nykyisellä alueella tai pelastustoimen aluejakomuutos hätäkeskusalueen mukaisesti

Sisäministeriön esittämä pelastustoimen aluejakomuutosehdotus ei ole Kaakkois-Suomen osalta tarkoituksenmukainen. Etelä-Karjalan liitto arvioi, että pelastustoimelle asetettu säästötavoite voidaan toteuttaa nykyisellä pelastustoimen...
03.3.2014

Vuoden 2014 rahoitusmahdollisuudet selvillä – rahoitussuunnitelma MYR:ssä

Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 –rakennerahasto-ohjelman aluekehitysresurssit ovat konkretisoituneet. Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) keskusteli 3.3.2014 kokouksessaan ensimmäisen ohjelmavuoden (2014) rahoitussuunnitelmasta...