NaviSaimaa

Saimaan kanavan sulkujen pidennystä kiirehditään

Saimaan kanavan sulkujen pidennystä kiirehditään

TIEDOTE 11.12.2019

Saimaan vesiliikenne on murroksessa; nykyinen, erityisesti Saimaalle suunniteltu aluskanta vanhenee ja liikenteen pelätään näivettyvän jos uusia investointeja toimintaympäristöön ei tehdä. Yksi tärkeimmistä investoinneista olisi Saimaan sulkujen pidentäminen, joka mahdollistaisi isompien alusten liikenteen Saimaan kanavassa. Saimaan sulkuja on suunniteltu pidennettäviksi 11 metrillä. Pidennys avaisi Euroopassa käytettävän kaluston saapumisen Saimaalle.

NaviSaimaa seminaarin keskusteluista saatiin yksimielinen viesti: päätös Saimaan kanavan sulkujen pidentämisestä tarvitaan nopeasti.

Sulkujen pidennyksen suunnitelmat on jo tehty Väylän toimesta. Alustava kustannusarvio hankkeelle on 85 M€. Kustannusarvioon kuuluu myös Saimaan kanavan vedenpinnan nosto 10 cm, jonka arvioitu kustanne on 5 M€. Vedenpinnan nosto osaltaan nostaisi laivojen kapasiteettia.

Alan toimijat, Saimaan alueen maakuntajohtajat sekä alan viranomaiset kokoontuivat keskiviikkona 11.12 pohtimaan vesiliikenteen tulevaisuutta Lappeenrantaan Saimaan vesiliikenteen tulevaisuus-seminaariin.  Seminaarin järjesti Saimaan vesiliikenteen kehittämishanke naviSaimaa.

Esitysten ja keskustelun aiheena on Saimaan vesiliikenteen tärkeys Suomelle sekä vesiliikenteen ympäristöystävällisyys. Esille nostetaan syyt, miksi Saimaan vesiliikenteen toimintaympäristön parantaminen olisi elintärkeä investointi Saimaan alueen elinvoimaisuudelle juuri nyt. Sulkuja pidentämällä aluskapasiteetti kasvaa, joka tuo tärkeitä kustannussäästöjä yrittäjille ja yrityksille. Myös ympäristö ja tiet kiittävät; vesitie ei kulu eikä aiheuta onnettomuuksia, pölyä tai melua.

Pekka Koskinen, Brave Logistics:  Saimaa -osa eurooppalaista liikenneverkkoa.pdf

Antti Vehviläinen, hankejohtaja, NaviSaimaa: NaviSaimaan vesiliikenteen kehittämishankkeen esittely.pdf

Tero Sikiö, Väylävirasto: Saimaan kanavan mahdollisuudet.pdf

Maakuntajohtaja Risto Poutiainen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto: Saimaan vesiliikenne – osa maakuntien elinkeinopolitiikkaa.pdf

Professori Jarmo Partanen, LUT-yliopisto: Vesiliikenne ympäristöystävällisin kuljetusmuoto.pdf

Seminaarissa Saimaan vesiliikenteen tärkeyttä lähestyttiin monelta kantilta. Puhujina olivat muun muassa Pohjois-Karjalan maakuntajohtaja Risto Poutiainen, dekaani Jarmo Partanen LUT-yliopistosta sekä useat Saimaata kuljetusketjussaan hyödyntävät yritykset. Tavoitteena on kirkastaa Saimaan vesiliikenteen tulevaisuutta tuomalla julki sen tärkeys sekä löytää yhteinen tavoitetila tavoitteeseen pääsemiseksi.

Risto Poutiainen sivukuva

Pohjpois-Karjalan maakuntajohtaja Risto Poutiainen kertoi seminaarissa Saimaan vesiliikenteen merkitryksestä maakuntien elinkeinoelämälle.

”Investoinnit Saimaan vesiliikenteen tulevaisuuteen on tehtävä pikaisesti, koska jos liikenne loppuu, tarkoittaa se nykyisen rahtimäärän siirtymisen rekkaliikenteeseen, joka lisää päästöjä ja teiden kulumista”- sanoo hankejohtaja Antti Vehviläinen naviSaimaa-hankkeesta.

Tilaisuuteen osallistunut liikenne- ja viestintäministeriön viestintäneuvos Timo Kievari kertoi, että sisävesiliikenteen tulevaisuusratkaisut sisältyvät kaksitoistavuotiseen valtakunnalliseen liikennejärjestelmätyöhön. Ministeriössä mietitään myös innovatiivisia rahoituskeinoja eri hankkeille, sillä budjettirahoitus ei riitä kaikkiin liikennehankkeisiin.

Timo Kievari, Liikenne- ja viestintäministeriö.pdf

NaviSaimaa-Saimaan vesiliikenteen kehittämishanke on EU:n aluekehitysrahaston, neljän Saimaata ympäröivän maakunnan, useiden kuntien ja kaupunkien sekä Saimaata kuljetusketjussaan hyödyntävien yritysten rahoittama hanke, jonka tavoitteena on kehittää Saimaan vesiliikennettä ja edistää ympäristöystävällisyyttä. Hanke on alkanut 1.8.2019 ja jatkuu 31.12.2020 asti. Hankkeen hankejohtajana toimii Antti Vehviläinen.

Lisätietoja: Antti Vehviläinen, hankejohtaja, Saimaan vesiliikenteen kehittämishanke naviSAIMAA
p. 040 667 2423, antti.vehvilainen@ekarjala.fi
Kaisa Hirvonen, hankesuunnittelija Saimaan vesiliikenteen kehittämishanke, 040 687 2618, kaisa.hirvonen@ekarjala.fi

www.navisaimaa.fi