Alueidenkäytön neuvottelupäivät 8.-9.10.2019

Alueidenkäytön neuvottelupäivät 8.-9.10.2019

Ympäristöministeriö järjestää yhdessä Etelä-Karjalan liiton ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa alueidenkäytön neuvottelupäivät 8.-9.10. Lappeenrannassa. Tilaisuus pidetään Finnkinon tiloissa kauppakeskus IsoKristiinassa, ja se on tarkoitettu maakuntien liittojen ja ELY-keskusten sekä muun valtion hallinnon alueidenkäytön asiantuntijoille. Päiville odotetaan saapuvan noin sata osallistujaa eri puolilta Suomea.

Neuvottelupäivillä käsitellään maakunta- ja kuntakaavoituksen sisältöön sekä menettelytapoihin liittyviä kysymyksiä ja käydään keskustelua ajankohtaisista ilmiöistä, lainsäädännön muutoksista ja kehittämishankkeista.

Etelä-Karjalan liitto on vahvasti esillä tapahtuman ensimmäisenä päivänä, kun kehittämispäällikkö Anu Talka kertoo maakunnan historiasta ja nykyisyydestä, aluekehityspäällikkö Laura Peuhkuri avaa Etelä-Karjalan innovaatiostrategiaa ja eri asiantuntijat esittelevät liiton ajankohtaisia hankkeita.

Neuvottelupäivien ohjelma