Aluekehityksen tehtäväjärjestelyt Etelä-Karjalan liitossa

Aluekehityksen tehtäväjärjestelyt Etelä-Karjalan liitossa

Aluekehitystiimin tehtäviä on järjestelty uudelleen Satu Sikasen toimiessa Kaakkois-Suomen CBC-ohjelman johtajana, kunnes vakituinen ohjelmajohtaja on rekrytoitu.

Aluekehitysjohtajan viransijaisena toimii 18.2.2018 lähtien Laura Peuhkuri ja hänen sijaisenaan kehittämispäällikkö Anu Talka. Vs. aluekehitysjohtaja Laura Peuhkuri toimeenpanee kansallista ja EU-aluepolitiikkaa Etelä-Karjalassa sekä koordinoi näihin liittyviä aluekehitysvaroja ja toimii MYR:n sihteerinä. Peuhkuri vastaa myös jatkossa älykkään erikoistumisen strategian prosessista Etelä-Karjalassa (Etelä-Karjalan innovaatiostrategian toimeenpano ja seuranta).

Kehittämispäällikkö Anu Talka toimii muiden tehtäviensä lisäksi tarvittaessa vs. aluekehitysjohtajan sijaisena sekä osallistuu kansalliseen ja EU-aluepolitiikan toteuttamiseen mm. osallistumalla EAKR-rahoitusprosessiin.

Yhteystiedot:
Laura Peuhkuri, vs. aluekehitysjohtaja, puh. +358 40 631 5970, laura.peuhkuri@ekarjala.fi
Anu Talka, kehittämispäällikkö, puh. +358 40 350 8111, anu.talka@ekarjala.fi