Asukaskysely maakunnan tulevaisuudesta on avoinna

Asukaskysely maakunnan tulevaisuudesta on avoinna

Etelä-Karjalan asukaskyselyllä halutaan tietoa eteläkarjalaisten näkemyksistä maakunnan tulevaisuuteen liittyen. Kuukauden verran avoinna olleesta kyselystä on jo saatu ensimmäisiä väliaikatietoja: vastaajien mukaan maakunnan menestymisen kannalta merkittävimmät tekijät ovat toimivat peruspalvelut, positiivinen ilmapiiri ja kasvuhakuinen yritystoiminta. Vapaa-ajanviettomahdollisuudet, monipuolinen kulttuurielämä tai vaikkapa  väestönkasvu eivät korostu tähän mennessä kerätyissä vastauksissa.

Etelä-Karjalan tulevaisuusnäkyjä hahmotteleva sähköinen kysely liittyy sekä maakuntaohjelman että maakuntastrategian valmisteluun. Sen avulla kerätään maakunnan asukkaiden tuntoja maakunnan tulevaisuudesta ja uuden maakunnan tehtävistä. Kyselyyn voi vastata 12.2.2017 saakka.

Linkki Maakunnan tulevaisuus -kyselyyn

Kyselyssä voi kertoa, mitä olet mieltä vastaaja on kotimaakunnan tulevaisuudesta. Kuljemmeko kohti loistavaa tulevaisuutta vai hiipuvaa kehitystä? Mitä palveluita maakunnassa tulee kehittää?

Kysely on ollut avoinna joulukuun puolivälistä saakka. Vastauksia on tähän mennessä saatu 36. Vastaajista 42 prosenttia näkee maakunnan lähivuodet nykyistä parempina, 28 prosenttia nykyisenlaisilta ja 28 prosenttia hieman nykyistä heikommilta. Yksi vastaaja näki tulevaisuuden huonona.

Lisätiedot maakuntasuunnittelija Anu Talka, p. 040 350 8111.