Etelä- ja Länsi-Suomen maakunnat esittävät EU:n rakennerahastovaroihin maakuntarajat ylittävää hankeyhteistyötä

Etelä- ja Länsi-Suomen maakunnat esittävät EU:n rakennerahastovaroihin maakuntarajat ylittävää hankeyhteistyötä

Etelä- ja Länsi-Suomen maakunnat ehdottavat kannanotossaan, että Suomeen saatavat EU:n koheesiovarat jaetaan seuraavalla rakennerahastokaudella koko maassa yhden yhteisen ohjelman kautta. Kannanotossa toivotaan varojen nykyistä tasapuolisempaa jakoa ja maakuntarajat ylittävän joustavan hankeyhteistyön mahdollistamista.

Alueellista valmistelua tehdään kahdella suuralueella: Etelä- ja Länsi-Suomi yhdessä sekä Itä- ja Pohjois-Suomi yhdessä. Etelä- ja Länsi-Suomen alueeseen kuuluvat Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Varsinais-Suomi, Satakunta, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi ja Pirkanmaa.

Rakennerahastopolitiikkaa on harjoitettu Suomessa koko EU-jäsenyyden ajan, ja sillä on saatu Suomessa aikaan toivottuja ja merkittäviä tuloksia. ”Tulevan aluekehittämisen kannalta on merkityksellistä, että alueiden kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista voidaan tukea korostamalla toimenpiteiden vaikuttavuutta, tuloksellisuutta ja leviämisvaikutuksia mahdollistavasta eikä poissulkevasta näkökulmasta. Alueiden kehitys, tuottavuus ja tuottavuuden kasvu riippuvat vahvasti alueen infrastruktuurista, väestön inhimillisestä pääomasta sekä innovaatioista, joihin panostamisen ei pitäisi jatkossa perustua miltään osin keinotekoisiin hallinnollisiin tai ohjelmallisiin rajoihin”, kannanotossa mainitaan.

Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntien kannanoton mukaan alueiden ja niiden elinkeinoelämän sekä osaamis- ja innovaatiorakenteiden kehittämisessä korostuu sellaisten rakenteiden kehittäminen, jotka liittyvät osaamiseen, osaamisverkostoihin ja arvoketjuihin, innovaatio- ja teknologiarahoitukseen sekä saavutettavuutta tukeviin investointeihin, kasvun pullonkauloihin ja alueiden kasvua tukevaan infrastruktuuriin.

Etelä- ja Länsi-Suomen alueiden kannanotto ohjelmavalmisteluun.pdf

Lisätietoja: Satu Sikanen, vt. ohjelmajohtaja, Etelä-Karjalan liitto, 0400 661 318, satu.sikanen@ekarjala.fi