Etelä-Karjalan alueen digitaidot kasvavat ensi vuonna

Etelä-Karjalan alueen digitaidot kasvavat ensi vuonna

Etelä-Karjalan liiton tiedote 4.12.2019

Etelä-Karjalan liitto aloittaa digituen alueellisen koordinoinnin, kun digituki-pilotti laajenee valtakunnalliseksi toiminnaksi loppuvuonna 2019. Digitaidot ovat uusi kansalaistaito, joista huolehtiminen on koko Suomen asia.

Etelä-Karjala on yksi uusista digituen alueellisista koordinoijista, kun valtiovarainministeriön rahoittama digituki laajenee kattamaan yhteensä 14 maakuntaa loppuvuonna 2019.

– Etelä-Karjala on maakuntaohjelmassaan nostanut ”digivoiman” ja digitaalisuuden monipuolisen hyödyntämisen yhdeksi keskeiseksi kehittämiskohteeksi. Maakunnassa on panostettu nopeisiin ja kattaviin tietoliikenneyhteyksiin, mutta jotta maakunnan asukkaat saisivat niistä parhaan hyödyn, asukkaiden digiosaamiseen ja sen tukemiseen on myös kiinnitettävä huomiota, Päivi Ilves Etelä-Karjalan liitosta kertoo.

Digitukea antavien toimijoiden tehtävänä on varmistaa, että kaikilla kansalaisilla on riittävät digitaidot sekä mahdollistaa yhdenvertainen asiointi viranomaispalveluissa Suomessa.

– Digitaidot ovat uusi kansalaistaito. Vaikka me suomalaiset olemme digitaitava kansa, kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia digitaitojen oppimiseen tai palveluiden käyttöön. Silloin apuun astuvat digitukiverkoston toimijat. He huolehtivat kansalaisten mahdollisuudesta asioida yhdenvertaisesti, tarjoavat käytännön tukea ja innostavat oppimaan, digitukea Väestörekisterikeskuksessa koordinoiva projektipäällikkö Minna Piirainen kertoo.

Väestörekisterikeskus tukee maakuntien liittojen kokoamien digitukiverkostojen toimintaa ja toimii digituen puolestapuhujana. Maakuntien tehtävänä on ohjata alueen digitukitoimijoiden verkostoa, kasvattaa digituen tunnettuutta ja kehittää tuen saatavuutta.

– Kun lukuisat järjestöt, kunnat, viranomaiset ja yritykset kokoavat voimansa maakuntien liittojen avulla, muodostuu digituen tarjoajista muutosvoima, jolla on elintärkeä rooli palvelevamman ja menestyvämmän Suomen kehittämisessä. Digi kuuluu meille kaikille, Piirainen jatkaa.

Etelä-Karjalassa uskotaan, että nyt rakennettavan digitukiverkoston avulla tuen laatu yhdenmukaistuu ja saatavilla oleva apu tulee entistä helpommin löydettäväksi.

– Digituki @ ekarjala -hankkeen tavoitteena on parantaa maakunnan toimijoiden verkostoitumista ja palvelutasoa niille, jotka tarvitsevat digitukea. Ikääntyvän väestön ja hajanaisen yhdyskuntarakenteen maakunnassa on erityisen tärkeää kehittää digitaalisten palveluiden saatavuutta kaikin mahdollisin keinoin. Haluamme myös kuunnella ja kuulla, mitä asukkaamme hankkeelta toivovat ja odottavat. Mitä suurempi osa väestöstä hallitsee digin, sitä enemmän apua on saatavissa myös heille, joille digitaalinen asiointi ei ole mahdollista. Digituki on koko Etelä-Karjalan ja koko Suomen yhteinen ponnistus, Päivi Ilves kertoo.

Lisätietoja:
Johtava asiantuntija Päivi Ilves, Etelä-Karjalan liitto, puh. 040 558 6011, paivi.ilves@ekarjala.fi
Projektipäällikkö Minna Piirainen, Väestörekisterikeskus, puh. 0295 553 5280, minna.piirainen@vrk.fi

Mitä on digituki?
– Valtiovarainministeriö myöntää maakuntien liitoille avustusta digituen alueelliseen koordinaatioon.
– Työtä koordinoi Väestörekisterikeskus (vuoden alusta uusi Digi- ja väestötietovirasto).
– Maakuntien liitot kokoavat alueensa digitukea tarjoavat toimijat yhteen ja huolehtivat palveluiden löydettävyydestä.
– Digitukea tarjoavat kunnat, julkishallinnon toimijat, järjestöt, erilaiset hankkeet ja yritykset.