Etelä-Karjalan liitto teki historiallisen päätöksen Lappeenrannan lentokentän tulevaisuudesta

Etelä-Karjalan liitto teki historiallisen päätöksen Lappeenrannan lentokentän tulevaisuudesta

Etelä-Karjalan liiton maakuntahallitus teki 30.11. 2015 osaltaan historialliset päätökset, jotka mahdollistavat Saimaan lentoasema -säätiön perustamisen sekä Lappeenrannan lentoaseman ostamisen  Finavia Oyj:ltä. Lappeenrannan kaupunginvaltuusto päättää omalta osaltaan säätiöstä ja lentoaseman omistajavaihdoksesta 7.12. Lisäksi tarvitaan vielä Finavian yhtiökokouksen hyväksyntä. Tavoitteena on, että Lappeenrannan lentoaseman liiketoiminta luovutetaan uudelle yhtiölle 1.1.2016.

Finavia Oyj, Lappeenrannan kaupunki sekä Etelä-Karjalan liitto pääsivät marraskuussa sopimukseen ehdoista, joilla lentoasema siirtyy alueen haltuun. Perustettavalle osakeyhtiölle siirtyvät myös matkustajapalveluiden järjestäminen, lentoaseman alueen kunnossapito, kaupallinen toiminta ja kehittäminen.

Lentoaseman  verkostoliiketoiminnassa työskentelevät 13 henkilöä  siirtyvät  perustettavan uuden yhtiön palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Lennonjohtotyö ja lennonjohtajat eivät siirry liiketoimintakaupassa. Lennonvarmistus-palveluita tarjottaisiin lentoasemalla jatkossa kaupallisen palvelusopimuksen pohjalta.

Lentoasemakiinteistön hinta rakennuksineen määräytyy tasearvosta, joka on 819 570 euroa. Lisäksi lentoaseman liiketoiminta siirtyy säätiön perustamalle osakeyhtiölle nimellisestä kahden euron kauppahinnasta.

Kuntien säätiö

Säätiön perustajia ovat Lappeenrannan kaupunki sekä Etelä-Karjalan liitto muiden Etelä-Karjalan kuntien puolesta. Säätiön tarkoituksena on varmistaa lentoasematoimintojen säilyminen Lappeenrannassa.

Säätiön peruspääoma on miljoona euroa, josta kaupungin osuus on 70 prosenttia ja liiton 30 prosenttia. Peruspääomaan on varattu rahoitus kuluvan vuoden (2015) talousarvioihin. Maakuntahallitus osoitti liiton talousarvioon kirjatun 300 000 euroa säätiön peruspääomaan.

Lappeenrannan lentoaseman kehittämistä varten perustettavan säätiön hallituksen Etelä-Karjalan liittoa edustamaan valittiin maakuntahallituksesta jäseniksi Tiina Wilén–Jäppinen ja Antti Rämä. Varajäseneksi säätiön hallitukseen valittiin Anu Urpalainen.

Riski ja suurempi riski

Etelä-Karjalan maakuntahallitus päätti lisäksi maanantaisessa kokouksessaan lisätä vuoden 2016 talousarvioon 50 000 euroa kohtaan muut avustukset. Vastaava määräraha tulee sisätymään myös vuosien 2017 ja 2018 talousarvioihin.

Maakuntajohtaja Matti Viialaisen mukaan lentokentälle annetaan kolme vuotta aikaa nostaa toimintaa kannattavaksi.

– Tiedostamme, että tehty päätös sisältää riskejä, mutta suurempi riski olisi ollut kentästä luopuminen, maakuntajohtaja sanoo.

Finavia Oyj oli ilmoittanut sulkevansa kentän, jos alueellistamishanke ei toteudu. Lentokenttä olisi menetetty  maakunnasta juuri kun Saimaan alueen matkailu kehittyy merkittävästi. 2010-luvulla alueelle on investoitu kansainvälisesti huomattaviin uusiin palvelu- ja matkailukohteisiin, jotka palvelevat Suomen kansainvälisintä ja kasvavaa asiakaskuntaa.

Päätös kentän ostamisesta on Etelä-Karjalan osoitus halusta kehittää maakuntaa, Viialainen sanoo. – Toivomme, että myös valtiovalta uskoo tämän pilottihankkeeseen onnistumiseen  ja myötävaikuttaa alueellisen kentän tulevaisuuteen.

Liikenne- ja viestintäministeriö ei ole etukäteen osoittanut budjettivaroista myönnettävää tukea kentän jatkokehitykseen. Tukea voidaan kuitenkin hakea.  Valtioneuvosto on esittänyt valtion budjettiin Finavian verkoston ulkopuolisten lentoasemien tukeen miljoonan euron määrärahaa vuodelle 2016. Vastaavaa summaa on esitetty myös seuraavien vuosien kehyksiin.

Kauppakirjaluonnoksessa osapuolet toteavat, että tarkoituksena on luoda malli, jolla voisi tulevaisuudessa olla laajemminkin merkitystä Suomen lentoasemaverkoston kehittämisessä kansallisen lentoliikennestrategian mukaisesti.  Valtion kannalta Lappeenrannan lentoaseman kehittämisessä on siis kysymys strategisesta avauksesta, maakuntahallituksen päätöksessä todetaan.

Etelä-Karjalan maakuntahallitus hyväksyi kaikki asiakirjat, joita tuleva kiinteistökauppa edellyttää: 

1  Lentoaseman kiinteistön kauppakirja liitteineen
2  Lentoaseman liiketoiminnan kauppakirja
3  Saimaan lentoasema –säätiön perustamiskirja
4  Saimaan lentoasema –säätiön säännöt
5  Lappeenrannan lentoasema Oy:n perustamissopimus
6  Lappeenrannan lentoasema Oy:n yhtiöjärjestys
7  Lappeenrannan lentokentän liiketoimintasuunnitelma

Lisätietoja: maakuntajohtaja Matti Viialainen p: 044-7700515