Etelä-Karjalan liitto tukee lääkärihelikopterin sijoituksesta tehtäviä kanteluita

Etelä-Karjalan liitto tukee lääkärihelikopterin sijoituksesta tehtäviä kanteluita

(Tiedote 14.1.2019)

Etelä-Karjalan maakuntahallitus keskusteli kokouksessaan 14.1.2019 lääkärihelikopterin sijoittamisesta Kaakkois-Suomeen. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti, että Etelä-Karjalan liitto tukee oikeusasiamiehelle tehtäviä kanteluita, jotka koskevat lääkärihelikopterin sijoituspäätöstä Kouvolan Uttiin. Myös oikeuskansleria on informoitava asiassa.

Hallituksen reformiministerityöryhmä teki 20.12.2018 aiempia linjauksia pyörtävän päätöksen, jonka mukaan toinen uusista lääkärihelikopteritukikohdista perustettaisiin Kouvolaan. Reformityöryhmän päätös tapahtui vastoin aikaisempia perusteluita  asiassa. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti keväällä 2018 työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää ensihoidon ilmailupalveluiden kehittämistä. Kun työryhmä tarkasteli eri vaihtoehtoja erityisesti väestön tavoitettavuuden ja hälytystehtävien tavoittamisen ja myös toiminnallisten näkökulmien kannalta, Lappeenranta ja Seinäjoki ovat kokonaisuutena arvioiden Uttia ja Vaasaa parempia vaihtoehtoja.

Tukikohtien sijainnilla on merkitystä paitsi laajan päivystyksen sairaalan sijaintiin nähden, myös sen suhteen, miten potilaiden kuljetuksia järjestettäisiin yliopistollisiin keskussairaaloihin. Työryhmän loppuraportin mukaan, jos tavoitettavasta väestöstä vähennetään jo nyt palvelun piirissä oleva väestö sekä operatiivisesti hankalat keskustat, vähenee Utista tavoitettava väestö merkittävästi. Lappeenrannasta tavoitettaisiin noin 39000 asukasta enemmän kuin Utista.

Eksoten hallitus päätti 9.1. kokouksessaan tehdä asiaa koskevan kantelun oikeusasiamiehelle. Myös Parikkala on päättänyt kannella asiassa oikeusasiamiehelle. Maakuntahallitus päätti tukea näitä kanteluita.

Eduskunnan oikeusasiamies on todennut ratkaisussaan 16.7.2015 (eoak 1989/2014, Yhdenvertaisuus lääkärihelikopterin saatavuudessa), että nykyisellä tukikohtaverkostolla ei pystytä tarjoamaan yhdenvertaista ensihoitolääkärin saatavuutta hätäpotilaille kaikkialla Suomessa. Suurimmat kipupisteet ovat Pohjanmaalla ja Kaakkois-Suomessa. Parikkalan kunnanhallituksen päätöksessä todetaan, että ministerityöryhmän linjaus tarkoittaa käytännössä oikeusasiamiehen näkemyksen sivuuttamista.
STM:n  työryhmän loppuraportissa esitetyt Lappeenrantaa puoltavat näkökohdat on ministerityöryhmän linjauksen perustelumuistiossa käsitelty niitä vähätellen. Näin menetellen ministerityöryhmän ratkaisulla on Parikkala ja Etelä-Karjalan maakunnan pohjoispää (myös Etelä-Savo ja Savonlinna) jätetty lääkärihelikopterin saatavuuden ulkopuolelle, vaikka juuri näistä asukkaista eduskunnan oikeusasiamies oli ratkaisussaan näkemyksenä ilmaissut.

Eksote ja Parikkala vetoavat ylimpiin laillisuusvalvojiin eduskunnan oikeusasiamieheen ja oikeuskansleriin.
Lääkärihelikopteritukikohdan sijoittamispäätöksessä oikeusasiamiehen Suomen perustuslakiin ja terveydenhuoltoa koskevaan lainsäädäntöön perustuvan ratkaisun sivuuttaminen osoittaa, että kansalaisten perusoikeudet eivät ole toteutuneet asianmukaisesti.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Matti Viialainen, p: 044 770 0515