Etelä-Karjalan liitto tukee LUT:n ja LAB:n tutkintotavoitteita

Etelä-Karjalan liitto tukee LUT:n ja LAB:n tutkintotavoitteita

OKM uhkaa laittaa LUT:n ja LAB:n tutkintokatot liian alhaalle

(Tiedote 16.12.2019)

Etelä-Karjalan maakuntahallitus hyväksyi opetus- ja kulttuuriministeriölle  lähtevän kannanoton, missä ilmaistaan huoli LUT-yliopistolle ja LAB-ammattikorkeakoululle suunnatuista liian alhaisista tutkintokatoista.

Opetusministeriö on alustavasti ehdottanut Etelä-Karjalan korkeakouluille huomattavasti pienempiä tutkintomääriä kuin yliopisto ja ammattikorkeakoulu ovat itse ehdottaneet. Maakuntahallitus ei hyväksy OKM:n esitystä. 

Ministeriö linjaa korkeakoulujen tulevien vuosien tutkintokiintiöistä sopimuskaudelle 2021 – 2024 alkuvuonna 2020.

Etelä-Karjalan liitto näkee erittäin tärkeänä, että OKM hyväksyy LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun esittämät uudet tutkintotavoitteet ja kunnioittaa hallitusohjelmaa aloituspaikkojen merkittävästä nostosta myös kaakkoisessa Suomessa.

LUT-yliopiston esitykset tutkintokatoiksi ovat:

  • Tohtoreita vähintään 79 vuodessa (Ministeriön esitys 52)
  • KTM vähintään 280 ja DI vähintään 730 vuodessa (Ministeriön esitys KTM 250 ja DI 550)
  • Kanditutkintojen osalta LUT:lle tullut ministeriön ehdotus 800 on riittävä

LAB-ammattikorkeakoulun esitykset tutkintokatoiksi ovat:

  • Tekniikka 430 (ministeriön esitys 380)
  • Muotoilu 300 (ministeriön esitys 200)
  • Sosiaali- ja terveysala 610 (ministeriön esitys 610)
  • Liiketalous 470 (ministeriön esitys 470)

LUT ja LAB ovat maakunnan menestystekijöitä

Korkeakoulut ovat maakunnalle kriittisiä menestystekijöitä, jotka luovat osaavaa työvoimaa, maailmanluokan tutkimusta ja innovaatioita, Etelä-Karjalan kannanotossa painotetaan.

LUT-yliopisto on tehnyt viimeisen kymmenen vuoden ajan rajuja uudistuksia, joiden myötä se on noussut vahvasti profiloituneeksi, arvostetuimmissa rankingeissa menestyväksi kansainväliseksi tiedeyliopistoksi. LUT-yliopistosta valmistuneet osaajat työllistyvät elinkeinoelämän kannalta kriittisille vientialoille.

Myös Saimaan amk on tehnyt viime vuosikymmenen aikana rohkeasti suuria rakenteellisia uudistuksia hyvällä menestyksellä. Vuoden 2020 alussa Saimaan amk ja Lahden amk  yhdistyvät LAB-ammattikorkeakouluksi, joka on syntyessään Suomen kuudenneksi suurin ammattikorkeakoulu.

Sekä LUT-yliopisto että LAB-ammattikorkeakoulu toimivat Etelä-Karjalassa ja Päijät-Hämeessä; LUT:lla on alueyksiköt myös Etelä-Savossa ja Kymenlaaksossa.

Etelä-Karjalan liitto painottaa, ettei alkuvuonna tehtävillä linjauksilla tule heikentää alueen korkeakoulujen suhteellista asemaa, vaan päinvastoin tukea korkeakoulujen kasvua ja uudistumista.

OKM:n esitykset LUT-yliopiston uusista tutkintokatoista ovat alhaiset erityisesti tohtoritutkintojen ja diplomi-insinööritutkintojen osalta. OKM:n esitys uudeksi kiintiöksi pitäisi edelleen yllä tätä epäsuhtaa.

DI-tutkinnoissa tulee huomioida, että syksyllä 2017 LUT-yliopisto vastasi nopealla aikataululla haasteeseen järjestää Turussa DI-koulutusta, jolla vastataan erityisesti meri- ja autoteollisuuden osaajapulaan. Koulutusohjelmasta johtuen LUT-yliopistossa on jo tällä hetkellä enemmän sisällä valmistuvia opiskelijoita kuin OKM:n esitys uudesta tutkintokiintiöstä mahdollistaa.

Etelä-Karjalan liitto painottaa, että LUT-yliopistoa ei tule rangaista siitä joustavasta toiminnasta, jolla nopeasti reagoitiin alueellisiin osaamistarpeisiin ja kehitettiin uusia toimintatapoja.

Etelä-Karjalan liitto korostaa, ettei mallioppilaita voi rangaista ammattikorkeakoulukentässäkään. OKM esittää AMK-tutkintokiintiöiden nostamista valtakunnassa keskimäärin +20 % nykytasoon nähden. OKM:n esityksessä LAB-ammattikorkeakoulun kiintiöiden kasvu on +14 %.

OKM:n esitykset tutkintokiintiöiksi ovat alhaiset LAB:n insinööri- ja muotoilukoulutuksen osalta. Etelä-Karjalan liitto huomauttaa, että ilman insinöörejä ja muotoilijoita innovaatioista ei synny kaupallisia tuotteita ja uutta yritystoimintaa.

Maakunnan liittojen tehtäviin kuuluu alueellisen pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakoinnin yhteensovittaminen. Etelä-Karjalan liiton huoli yliopiston ja ammattikorkeakoulun asemasta osana kansallista korkeakoulupolitiikkaa liittyy sen aluekehitystehtävään.

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Satu Sikanen, puh. 0400 661 318, satu.sikanen@ekarjala.fi.