Etelä-Karjalan maakuntahallituksen kokoustiedot 10.6.2019

Etelä-Karjalan maakuntahallituksen kokoustiedot 10.6.2019

Etelä-Karjalan maakuntahallitus kokoontui 10.6.2019 Lappeenrannassa.

Kokouksen koko esityslista avautuu tästä linkistä. Listan liitteet voitte avata asianhallintajärjestelmästä (ks. linkit alempana).

Kokouksen asialista ja päätökset lyhyesti:

Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus (Etelä-Karjalaa koskevat kohdat hallitusohjelmassa)
Päätös Interreg Europe S3UNICA hankkeeseen osallistumisesta (Myönteinen päätös esityslistan mukaisesti)
Päätös Cross-Border Sports Events -hankkeeseen osallistumisesta (Myönteinen päätös esityslistan mukaisesti)
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
Päätös EAKR-projektin ”Hiilineutraali yrityspuisto (CNPB)”, rahoittamisesta (Myönteinen päätös esityslistan mukaisesti)
Päätös EAKR-projektin ”Nopeat tiimit Greenreality-verkoston katalyyttinä”, rahoittamisesta (Myönteinen päätös esityslistan mukaisesti)
Päätös EAKR-projektin ”LUTERGO” – Liikkuvien työkoneiden käytettävyyden älykäs kehitysympäristö”, rahoittamisesta (Myönteinen päätös esityslistan mukaisesti)
Kielteinen päätös EAKR-projektin ”Rakennetusta ympäristöstä hyvinvointia ja turvallisuutta ihmisten arkeen – RYHTIÄ”, rahoittamisesta (Kielteinen päätös esityslistan mukaisesti)
Kielteinen päätös EAKR-projektin ”BioBAT – Puuraaka-aineeseen perustuvien biojalostamohankkeiden ympäristölle parhaan käyttökelpoisen tekniikan arviointi”, 306628 rahoittamisesta (Kielteinen päätös esityslistan mukaisesti)
Kielteinen päätös EAKR-projektin ”DP EDP – metsäteollisuuden uudet sovelluskohteet”, rahoittamisesta (Kielteinen päätös esityslistan mukaisesti)

Kielteinen päätös EAKR-projektin ”Etelä-Karjalan kiertotaloustoimenpiteiden ylläpito ja kehittäminen”, rahoittamisesta (Kielteinen päätös esityslistan mukaisesti)

Päätös EAKR-projektin ”NIPPU – Niputtamalla ja kokeilemalla uutta bisnestä”, rahoittamisesta (Myönteinen päätös esityslistan mukaisesti)
Päätös EAKR-projektin ”RoboCamp – Robotiikalla kilpailukykyä Etelä-Karjalaan”, rahoittamisesta (Myönteinen päätös esityslistan mukaisesti)
Päätös EAKR-hankkeen ”RoboCamp-investointi”, rahoittamisesta (Myönteinen päätös esityslistan mukaisesti)
Kielteinen päätös EAKR-projektin ”TAKO-SIM – Tulevaisuuden autonomiset työkoneet”, rahoittamisesta (Kielteinen päätös esityslistan mukaisesti)
Kielteinen päätös EAKR-projektin ”Laakerittoman moottoriteknologian hyödyntäminen energiatehokkaissa suurnopeuskäytöissä (LaMoHES)”, rahoittamisesta (Kielteinen päätös esityslistan mukaisesti)
Ohjelmakauden 2014-2020 Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC ohjelman valintakomitean varajäsenen uudelleen nimeäminen (Esityslistan mukaan)
Viranhaltijapäätökset (Tiedoksi)
Tiedoksi asiat (Tiedoksi)
Muut asiat (Tiedoksi)
Päätös EAKR-projektin ” MINT – Etelä-Karjalan pienten kuntien innovaatio- ja kokeiluekosysteemin kehittäminen”, rahoittamisesta (Myönteinen päätös esityslistan mukaisesti)
Päätös lentoliikenteen palveluiden ja viestinnän kehittämishankkeen käynnistämisestä (Myönteinen päätös esityslistan mukaisesti)

Lisätietoja kokouksesta maakuntahallituksen sihteeriltä Olli Seppäseltä.