Etelä-Karjalan maakuntahallituksen kokoustiedot 17.12.2018

Etelä-Karjalan maakuntahallituksen kokoustiedot 17.12.2018

Etelä-Karjalan maakuntahallitus kokoontui 17.12.2018 Lappeenrannassa.

Kokouksen esityslista.

Kokouksen asialistaa lyhyesti: 

Edellisen kokouksen pöytäkirja (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti)
Paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän maksaminen tammikuussa 2019 (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti)
Korjaushakemus hankkeeseen ”Purasu-PLuS -sahanpurun tuotteistamisella elinvoimaa Etelä-Karjalaan” (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti)
Lausunto Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2040-luonnoksesta (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti)
Viranhaltijapäätökset (Tiedoksi)
Muut asiat:
Maakuntajohtajan sivutoimilupa (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti)
Imatran seudun tukialuetta koskeva esitys osana tulevan EU-ohjelmakauden Etelä-Karjalan edunvalvontaa (Siirrettiin seuraavaan kokoukseen)
Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus (Tiedoksi)
Seuraava kokous (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti)