Etelä-Karjalan maakuntahallituksen kokoustiedot 23.8.2019

Etelä-Karjalan maakuntahallituksen kokoustiedot 23.8.2019

Etelä-Karjalan liiton maakuntahallitus kokoontui syyskauden ensimmäiseen kokoukseen 23.8.2019. Kokous järjestettiin Viipurin linnassa. Kokouksen jälkeen maakuntahallitus osallistuu Viipurin kulttuuritalolla Lappeenrannan kaupunginorkesterin konserttiin, jonka ohjelma kunnioittaa kaupungin 370-vuotisjuhlavuotta sekä orkesterin 110-vuotisjuhlavuotta.

Maakuntajohtaja Matti Viialainen ilmoitti kokouksessa eläkkeelle siirtymisestään. Uutta maakuntajohtajaa aletaan hakea talven kuluessa. Viialaisen on tarkoitus siirtyä eläkkeelle vuonna 2020, niin että uusi maakuntajohtaja voisi aloittaa työnsä kesällä. Maakuntahallituksen työvaliokunta aloittaa syyskaudella valmistelut uuden maakuntajohtajan rekrytoimiseksi.
(Lisätiedot asiasta maakuntahallituksen puheenjohtaja Jukka Kopralta, puh: + 358 400 515 066)

Etelä-Karjalan maakuntahallitus kokoontui poikkeuksellisesti Viipurin linnassa.

Kokouksen päätökset on julkaistu lyhyesti tällä sivulla.

Kokouksen esityslista liitteineen on nyt saatavilla Etelä-Karjalan liiton sivuilla. Alla olevaan asialistaan on yhdistetty linkit kuhunkin asiakohtaan.

Kokouksen asialista ja päätökset lyhyesti:

Edellisen kokouksen pöytäkirja  (Tiedoksi)
Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus (Merkittiin tiedoksi maakuntajohtajan ilmoitus eläkkeelle siirtymisestä ensi vuonna.)
Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavan laadinnan aloittaminen (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti)
Etelä-Karjalan maakuntaohjelman 2018 – 2021 seuranta (Merkittiin tiedoksi.)
Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon yhteistyö matkailun yhteismarkkinoinnissa – Saimaa-sopimus II vuosille 2020-2025 (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti; Etelä-Karjalan liiton edustajaksi yhdistyksen perustavaan kokoukseen nimettiin maakuntajohtaja Matti Viialainen)
Lausunto Etelä-Karjalaan perustettavia valtion luonnonsuojelualueita koskevista asetusluonnoksista (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.)
Lausunto maa- ja metsätalousministeriön luonnoksesta susikannan hoitosuunnitelmaksi (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.)
Etelä-Karjalan kesäyliopiston esitys ylläpitäjämallin selvityksestä (Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi.)
Kutilan kanavan seurantaryhmän perustaminen (Hyväksyttiin, lisäys seurantaryhmän jäseniin.)
Etelä-Karjalan liiton taloustilanne 6/2019 (Merkittiin tiedoksi.)
Lähetekeskustelu: Vuoden 2020 toiminnan suunnittelu ja talousarvio (Merkittiin tiedoksi vuoden 2020 talousarvion ja toimintasuunnitelman valmistelu.)
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet (Hyväksyttiin.)
Viranhaltijapäätökset (Merkittiin tiedoksi.)
Tiedoksi asiat
Muut asiat.
Seuraava kokous (16.9.2019)