Etelä-Karjalan maakuntaohjelman 2018−2021 lausuntoaika päättyi

Etelä-Karjalan maakuntaohjelman 2018−2021 lausuntoaika päättyi

(Tiedote päivitetty 6.11.2017)

Etelä-Karjalan maakuntaohjelman 2018 – 2021 ja sen ympäristöselostuksen luonnokset olivat nähtävillä ja lausunnoilla 2. – 31.10.2017. Maakuntaohjelmaluonnoksesta ja ympäristöselostuksesta pyydettiin lausuntoja noin 150 eri taholta. Lausuntoja saatiin 44.

Maakuntaohjelman todettiin lausunnoissa olevan tasapainoinen ja maakunnan kehitystä tukeva. Siinä on tunnistettu haasteet ja tartuttu niihin rohkealla ja innovatiivisella otteella. Tämä viesti tuli niin kunnista ja elinkeinoelämältä kuin muilta kehittämistoimijoilta, mutta myös kolmannelta sektorilta. Ohjelmaan on lisätty päivystävän sairaalan hyödyntäminen kehittämisalustana, korostettu koulutuksen turvaamista koko maakunnan alueella sekä matkailustrategiassa määritellyt vetovoimakohteet. Lisäksi on tehty muutamia lausunnoissa esille nousseita substanssitäydennyksiä.

Ympäristöselostuksen todettiin lausunnoissa täyttävän sekä SOVA-lainsäädännön asettamat edellytykset että olevan muutenkin asiallinen ja keskeiset teemat sisältävä, hyvä kokonaisuus. Ympäristöselostus on hyvin suunniteltu, sen tarkkuustaso vastaa maakuntaohjelman tarkkuutta ja vaikutukset on arvioitu ohjelman edellyttämällä tarkkuudella. Esimerkiksi vaikutukset järviluontoon ja pohjavesiin on kuvattu hyvin, samaten nostettu Saimaan merkitys esille. Ympäristöselostukseen lisättiin lausuntojen sisällön kuvaus sekä täydennettiin vaikutusten arvioinnin seurantaa pieniltä osin. Maakuntaohjelma ja ympäristöselostus etenevät seuraavaksi Maakunnan yhteistyöryhmään ja edelleen maakuntahallitukseen sekä joulukuussa maakuntavaltuuston käsittelyyn.

Lausuntojen perusteella muokatut asiakirjat ovat
Etelä-Karjalan-maakuntaohjelma luonnos 2018 – 2021
Maakuntaohjelman ympäristöselostus luonnos 2018 – 2021

Lisätietoja asiassa antaa kehittämispäällikkö Anu Talka, puh. 040 350 8111, anu.talka@ekarjala.fi

____________________________________

(Tiedote lausuntokierroksesta 2.10.2017:)

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2018−2021 sisältää vuoteen 2030 ulottuvan vision maakunnan tulevaisuudesta ja seuraavien neljän vuoden aluekehittämisen painopisteet, jotka on rakennettu maakunnan vahvuuksien ja mahdollisuuksien pohjalta. Ne on kiteytetty neljään kärkivalintaan:

• Välitön ja välittävä eKarjala
• Yritteliäs eKarjala
• Kestävä ja vastuullinen eKarjala
• Kansainvälinen eKarjala

Etelä-Karjalan maakuntaohjelman 2018−2021 valmisteltuun on osallistunut eteläkarjalaisia varsin laajalti. Vaikuttamismahdollisuuksia on tarjottu niin asukkaille kuin sidosryhmille sekä esimerkiksi koululaisille ja opiskelijoille − maakuntaohjelma on koko maakunnan ohjelma ja sen laatiminen on yhteispeliä.

Maakunnan liitto laatii aluekehityslainsäädännön mukaisesti maakuntaohjelman kunnanvaltuuston toimikausittain neljäksi vuodeksi. Etelä-Karjalan maakuntahallitus käsitteli maakuntaohjelmaluonnoksen 25.9.2017 sekä päätti asettaa ohjelman ja osana maakuntaohjelmaprosessia laaditun SOVA-lain mukaisen ympäristöselostuksen nähtäville 2.−31.10.2017.

Maakuntaohjelmaluonnokseen voi tutustua liiton nettisivuilla ja Etelä-Karjalan liitossa, Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta (Maakuntagallerian 5. kerros). Molemmista löytyvät tarkemmat ohjeet lausunnon antamiseen.

Maakuntaohjelma-asiakirjat löytyvät:
Etelä-Karjalan-maakuntaohjelma-2018-2021-luonnos.
Ympäristöselostus-2018–2021.

Lausunnossanne pyydämme ottamaan erityisesti kantaa siihen, vastaavatko toimintalinjojen sisällöt näkemystänne maakunnan kehittämisen painopisteistä ohjelmakaudella 2018–2021 sekä kommentoimaan ympäristöselostuksen sisältöä ja yleensä valmisteluprosessia.

Lausunnot ja kommentit pyydämme jättämään ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@ekarjala.fi 31.10.2017 mennessä. Lausunnon voi jättää myös paikanpäällä Etelä-Karjalan liitossa (Kauppakatu 40D, 5. kerros) tai postissa osoitteeseen Etelä-Karjalan liitto, Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta

Ohjelmaa ja ympäristöselostuksia työstetään annettujen lausuntojen ja muun palautteen pohjalta siten, että maakuntavaltuusto voi hyväksyä uuden maakuntaohjelman joulukuussa 2017. Ohjelma on koko maakunnan ohjelma, joten kaikkien tahojen sitoutuminen sen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin on tärkeää.

Lisätietoja asiassa antaa kehittämispäällikkö Anu Talka, puh. 040 350 8111, anu.talka@ekarjala.fi