Etelä-Karjalan maakuntavaltuuston kokoustiedot 10.6.2019

Etelä-Karjalan maakuntavaltuuston kokoustiedot 10.6.2019

Etelä-Karjalan maakuntavaltuusto kokoontui sääntömääräiseen kevätkokoukseen 10.6.2019 Lappeenrannassa.

Kokouksen esityslista avautuu tästä linkistä.

Kokouksen asialista ja päätökset lyhyesti:

Maakuntavaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan valinta (Puheenjohtajaksi valittiin Ari Torniainen, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Anneli Kiljunen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Kari Metsäkallio)
Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajiston valinta (Nykyiset jäsenet, varajäsenet ja puheenjohtajisto jatkavat)
Etelä-Karjalan liiton tarkastuslautakunnan arviontikertomus 2018 (Merkittiin tiedoksi. Arviointikertomukseen merkityt seikat otetaan huomioon seuraavilla suunnittelukierroksilla)
Etelä-Karjalan liiton vuoden 2018 tilinpäätös (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti)
Etelä-Karjalan liiton tarkastuspalvelut 2019 – 2020 + optiovuosi 2021 (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti: tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2019 – 2020 valittiin BDO Audiator Oy heidän tekemänsä tarjouksen mukaisesti)
Muut mahdolliset asiat (Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsauksessa Matti Viialainen kertoi: Kesäyliopiston hoitoa on esitetty maakunnan liiton hoidettavaksi. Asia tulee ratkaistavaksi v. 2021 toimintaa suunniteltaessa.)