Etelä-Karjalan Soteuttamossa elvisteltiin, kannustettiin yhteistyön jatkamiseen ja verkostoiduttiin

Etelä-Karjalan Soteuttamossa elvisteltiin, kannustettiin yhteistyön jatkamiseen ja verkostoiduttiin

”Myö tehään tää yhessä!” – Etelä-Karjalan Soteuttamo järjestettiin Kulttuuritila Nuijamiehessä 27.3.2019.  Sote-toimijoiden verkottumistilaisuuteen kerääntyi yksityiseltä, julkiselta ja kolmannelta sektorilta toimijoita, joiden tavoitteena on sote-alan kehittäminen. Tilaisuudessa olikin organisaatioiden rajat ylittävän yhteistyön tunnelmaa, kun sote-alan toimijat pääsivät verkostoitumaan keskenään.

Tilaisuuden avaajana ja tunnelman nostattajana toimi innovaattori, tsemppaaja Erno Salmela puheenvuorollaan: ”Seikkaile elvistellen, pönötä varmistellen”. Nuijamiehessä raikui puheenvuoron lopuksi Salmelan johtamana sote-tomijoiden huudot: ”Seikkaile, elvistele, soteuta, voita!”

Tilaisuus jatkui paneelilla, jonka aiheena olivat sote-toimijoiden rahoituksen ja kehittämisen edellytykset. Panelisteina olivat rahoitusasiantuntija Riikka Huhtanen-Pitkänen, kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori Juha Linden, asiantuntija Leena Hyrylä, aluekehitysjohtaja vs. Laura Peuhkuri ja toiminnanjohtaja Terhi Ojanen. Panelistien puheenvuoroista nousi esiin, että eri organisaatioilla on tarjota sote-alan toimijoille monenlaista rahoitusta, yhteistyömalleja ja osaamisen kehittämistä. Myös verkostoitumismahdollisuuksia korostettiin. Lisäksi panelistit toivoivat yhteistyön jatkumista hankerajoista riippumatta. Paneelissa keskusteltiin myös Etelä-Karjalan menestyksen avaimista, joiksi nostettiin mm. Menestyksen portaat –hanke, verkostoituminen, alueen korkeakoulut, upea Saimaan ympäristö sekä iloinen tekemien ja usko asiaan.

Paneelin jälkeen tilaisuus jatkui sote-alan eri näkökulmiin paneutuvilla puheenvuoroilla. Teollisuusneuvos Marjukka Aarnio kertoi puheenvuorossaan työ- ja elinkeinoministeriön terveiset sote-alasta. Lilla Saaristo piti kannustuspuheenvuoron, jossa muistutettiin toisten kehumisen tärkeydestä ja ylpeydestä omaan itseensä. Tilaisuuden toinen paneeli taas keskittyi käytännönläheiseen kehittämiseen. Lisäksi yritysasiantuntija Miia Ruohio kertoi meneillään olevasta selvityksestä: Mitä odotuksia sote-yrittäjillä on tulevaan?.

Tilaisuuden loppupuheenvuoron piti johtava asiantuntija Päivi Ilves, joka kertoi uudistusvalmistelun tämän hetkisestä tilanteesta sekä siitä miten tehtyä työtä voidaan hyödyntää jatkossa. Ilves totesi, että tilaisuudessa näkyy yhteistyön ja kehittämisen ilmapiiri. Hänen mukaansa eri organisaatioiden välinen yhteistyö on edennyt huimasti Etelä-Karjalassa, mikä tulee varmasti kantamaan eteenpäin. Tästä syystä maakunnan sisäistä yhteistyötä kannattaa myös jatkaa ja kehittää.

Soteuttamon konsepti ja yhteistyö jatkuvat Etelä-Karjalassa. Avoimet, verkostoitumiseen ja kohtaamisiin keskittyvät matalan kynnyksen Soteuttamo -tilaisuudet on suunnattu sote-palveluja nyt tai tulevaisuudessa tuottaville tahoille. Soteuttamon tavoitteena on osaltaan vauhdittaa entistä asiakaslähtöisempää, vaikuttavampaa ja monipuolisempaa palveluekosysteemiä tuomalla eri tyyppisiä toimijoita yhteen.

Lisätietoja: Sote-koordinaattori Minna Lignell, Etelä-Karjalan liitto, minna.lignell@ekarjala.fi

Projektipäällikkö Helena Puolakka, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom, helena.puolakka@socom.fi

Lisätietoa Soteuttamoista Sitran sivuilta

Tiedote

Erno Salmelan esitys

Marjukka Aarnion esitys