Etelä-Karjalassa aluekehitysrahoituksella kova kysyntä

Etelä-Karjalassa aluekehitysrahoituksella kova kysyntä

Etelä-Suomen 30.11.2018 päättyneeseen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) -ideahakukierrokseen Uudenmaan liittoon tuli Etelä-Karjalan maakuntaan kohdentuvia ideoita yhteensä 45 kpl, joista ylimaakunnallisia hankeideoita oli 14 kpl. Hakijoina on toimijoita tutkimus- ja koulutussektorilta, kuntia ja kuntayhtymien edustajia, sekä muita yleishyödyllisiä kehittäjäorganisaatioita. Kyseessä on EU-rahoituskauden 2014–2020 viimeinen täysimittainen haku alueella.

Syksyn ideahaussa oli avoimena Rakennerahasto-ohjelman toimintalinja 2, jossa aiheena on “Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen”. Rahoitushaussa haettiin tuettavaksi Etelä-Karjalan innovaatiostrategiaa eli maakunnan älykästä erikoistumista toteuttavia ideoita. Etelä-Karjalan innovaatiostrategian kärkiä ovat puhdas energia ja ympäristö, uudet teolliset menetelmät ja materiaalit sekä älykkäät palvelut. Näitä halutaan kevään EAKR kierroksella tukea etenkin seuraavasti kohdentuvilla hankeideoilla: prototyyppi tai pilottivaiheessa olevan teknologian kaupallistamisen vauhdittaminen, pk-yritysten innovaatio- ja kasvukykyä tukevat hankkeet sekä hankkeilla, jotka tukevat kuntien siirtymää vähähiiliseen aluerakenteeseen ja toimintatapoihin. Näiden tueksi pyritään tunnistamaan ja tukemaan kokeiluympäristöjä, joihin muualta alueelle tulevat yritykset voivat kiinnittyä.

Ideahakuun toimitettujen ainoastaan Etelä-Karjalan maakuntaan kohdentuvien hankesuunnitelmien kokonaisbudjetti on noin 13 miljoonaa euroa ja rahoitusta näille hankeideoille haetaan yhteensä noin 9 miljoonaa euroa. Lisäksi ideahakuun on toimitettu useita ylimaakunnallisia hankehakemuksia, joiden haettu rahoitusosuus tulee myös olemaan merkittävä. Etelä-Karjalan liiton varaama rahoitus tälle hakukierrokselle on noin 3 miljoonaa euroa. Hakijoille toimitetaan kirjallinen palaute ideoista viimeistään 14.1.2019. Varsinainen rahoitushaku sulkeutuu 4.3.2019.

Lisätietoja: Aluekehitysjohtaja Satu Sikanen 0400 661 318