Imatralla keskustellaan monimuotoisuudesta ja luontomatkailusta

Imatralla keskustellaan monimuotoisuudesta ja luontomatkailusta

Kaakkois-Suomen Fennoskandian Vihreän Vyöhykkeen seminaari Imatralla torstaina 23.5.2019.

Linkki seminaarin ohjelmaan

Fennoskandian vihreä vyöhyke on rajat ylittävää yhteistyötä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Vyöhyke on osa Euroopan vihreää vyöhykettä, ja se koostuu luontoalueista Suomen, Venäjän ja Norjan rajaseuduilla.  Kaakkois-Suomessa Fennoskandian Vihreällä Vyöhykkeellä korostuvat erityisesti vesistöt eli ”sininen vyöhyke” ja luontomatkailu.

Vihreä vyöhyke on Euroopan tärkeimpiä ekologisia käytäviä, jonka avulla lajit voivat sopeutua ilmastonmuutokseen. Kolmikantainen yhteistyö Suomen, Venäjän ja Norjan välillä vihreän vyöhykkeen kehittämiseksi perustuu vuonna 2010 allekirjoitettuun yhteisymmärryspöytäkirjaan.

Fennoskandian vihreän vyöhykkeen yhteistyön tavoitteena on mm. turvata luonnon monimuotoisuutta. Imatran seminaarissa asiaa avaa biodiversiteettiasiantuntija Riku Lumiaro, Suomen Ympäristökeskuksesta.

Hankkeet esittäytyvät

Imatralla esittäytyvät eri hankkeet, jotka edistävät Vihreää Vyöhykettä. Näitä ovat RiverGo-, Saimaa Geopark-, Green Belt Connecting People-, VisitVuoksi-, Retkelle Repovedelle-, SustainPro- ja Luontomatkailun Vauhtiratas-projektit. Projektien tavoitteena on tukea  Kaakkois-Suomen elinkeinoja, kuten luontomatkailua, ja sosiaalista hyvinvointia perustuen alueen ainutlaatuiseen luontoon, geologiseen monimuotoisuuteen sekä kulttuuriperintöön.

Vihreä vyöhyke yhteistyö edistää myös ympäristöllistä kestävyyttä alueidenkäytön suunnittelussa ja aluekehittämisen koordinoinnissa. Lisäksi rajat ylittävällä toiminnalla lisätään ympäristötietoisuutta ja osallistumista kaikilla tasoilla.

Suomessa vihreää vyöhykettä edistävät laaja valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden verkosto sekä ympäristöministeriön nimittämä kansallinen vihreän vyöhykkeen työryhmä. Kaakkois-Suomessa vihreää vyöhykettä edistetään mm. METSO-ohjelman, alueidenkäytön suunnittelun, vesienhoidon, projektien ja vaelluskalojen elinympäristöjen kunnostuksen sekä luontomatkailun tukemisen avulla.

Kaakkois-Suomen alueellinen työryhmä järjestää 23.5. Imatralla alueellisen seminaarin, joka on suunnattu kaikille tahoille, jotka haluavat edistää ja turvata luonnon monimuotoisuutta Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella. Tavoitteena on, että Fennoskandian Vihreän Vyöhykkeen työhön saadaan Kaakkois-Suomessa lisää toimijoita ja suunnitelmallisuutta.

Lisätietoja:

ympäristöpäällikkö Matti Vaittinen, Etelä-Karjalan liitto,
p. 040 139 0173, etunimi.sukunimi@ekarjala.fi
ympäristösuunnittelija Anna-Riikka Karhunen, Kymenlaakson Liitto
p. 044 747 8503, etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi
ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo, Etelä-Savon maakuntaliitto,
p. 040 724 9618, etunimi.sukunimi@esavo.fi
luonnonsuojelupäällikkö Pekka Heikkilä, Metsähallitus, p. 020 639 5947, etunimi.sukunimi@metsa.fi luonnonsuojelubiologi Tuula Tanska, Kaakkois-Suomen ELY-keskus,
p. 0295 029 291, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Vesa Toivola, Etelä-Savon ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi