Itä-Suomi vastustaa lauttaliikenteen heikennyksiä

Itä-Suomi vastustaa lauttaliikenteen heikennyksiä

(Tiedote 26.4.2019)

Itä-Suomen neuvottelukunta kokoontui 24.4.2019 Helsingissä ja käsitteli ajankohtaisia liikenneasioita, kuten kannanottoa maantielauttojen palvelutasoheikennyksiin sekä Kymenlaakson mukaan tuloa itäiseen liikennejärjestelmäyhteistyöhön.

Lauttaliikenteen hoidosta vastaava Varsinais-Suomen ELY-keskus on esittänyt, että useilla Saimaan lauttapaikoilla siirrytään 1.1.2020 alkaen aikataulutettuun liikennöintiin. Esityksen mukaisesti lautat kulkisivat joko 15, 20 tai 30 minuutin välein, kun nykyisin lossit liikennöivät ilman aikataulua tarpeen mukaisesti. Itä-Suomen neuvottelukunta on tehnyt kannanoton, jonka mukaan aikataulun mukaiseen liikenteeseen siirtyminen hankaloittaisi merkittävästi ja monin tavoin lauttojen vaikutuspiirissä olevien kuntien sekä saaristoalueiden ihmisten ja yritysten arkea ja toimintaedellytyksiä.

Itä-Suomen maakuntien mielestä joustava maantielauttaliikenne on välttämätöntä vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden arjen sujuvuuden, asioinnin, työssäkäynnin, turvallisuuden sekä matkailun, metsätalouden ja muun elinkeinoelämän toimintaedellytysten näkökulmista. Aikataulutettuun lauttaliikennöintiin siirtyminen heikentäisi liikenneturvallisuutta ja aiheuttaisi myös tarpeetonta kiirehtimistä mutkaisella, mäkisellä ja huonokuntoisella Itä-Suomen maantieverkolla. Aikataulutettu liikenne myös lisäisi ajoneuvojen tyhjäkäyntiä lossien odotuspaikoilla, mikä olisi vastoin lauttaliikenteelle asetettuja ympäristötavoitteita, joita ajankohtaisella palvelutasotarkistuksella tavoitellaan.

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan alkavalla hallituskaudella vuosille 2020–2031. Osana valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa valmistellaan 12-vuotinen toimenpide-ohjelma, joka sisältää valtion ja kuntien toimenpiteitä sekä valtion rahoitusohjelman.

Alueet ovat päässeet osallistumaan käynnissä olevaan valmistelutyöhön vain muutamissa esittelytilaisuuksissa. Maakuntien mukaan suunnittelussa käytettävät selvitykset pitäisi tehdä aidossa vuorovaikutuksessa alueiden toimijoiden kanssa ja valmistelutyössä tulisi hyödyntää alueiden asiantuntemusta. Valtakunnallisissa selvityksissä eri liikennemuotojen matkustajamääristä ja tavarakuljetusten logistiikkavirroista on ollut käytössä vain puutteellisia lähtötietoja. Itäisen Suomen olosuhteet pitäisi tuoda paremmin esiin suunnitelman valmistelussa.

Itä-Suomen neuvottelukunnan mukaan panostukset itäisen Suomen liikennejärjestelmään ovat välttämättömiä koko maan kilpailukyvyn kannalta. Pitkällä aikavälillä rahoitusta on osoitettava erityisesti perusväylänpitoon, nopeiden itäratojen kehittämiseen, Saimaan kanavan sulkujen pidentämiseen ja tietoliikenneyhteyksiin.

Kymenlaakso mukaan Itä-Suomen liikennejärjestelmäyhteistyöhön

Itäisen Suomen liikennejärjestelmätyöhön ovat kuuluneet Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo sekä Kainuu, mutta nyt myös Kymenlaakso on hyväksytty mukaan Itä-Suomen neuvottelukunnan päätöksellä. Kymenlaakson liiton edustajat osallistuvat näin ollen Itäisen liikenneryhmän työskentelyyn ja Itä-Suomen neuvottelukunnan kokouksiin liikennejärjestelmäasioita käsittelevissä asiakohdissa.

Etelä-Karjalan liitto suhtautuu erittäin myönteisesti Kymenlaakson mukaan tuloon itäiseen liikennejärjestelmäyhteistyöhön. Etelä-Karjala on edustanut yhteistyöryhmässä tähän asti ainoana maakuntana Kaakkois-Suomea, ja sillä on pitkä historia liikennejärjestelmäyhteistyöstä Kymenlaakson kanssa.

 

Lisätietoja: Sonja Tynkkynen, liikenneasiantuntija, Etelä-Karjalan liitto, sonja.tynkkynen@ekarjala.fi, +358 40 681 7163