pilkkijat saimaalla pieni

Kalastuksen kieltolain sijasta tarvitaan kalastuksen edistämislaki

Kalastuksen kieltolain sijasta tarvitaan kalastuksen edistämislaki

Etelä-Karjalan liiton lausunnossa uudesta kalastuslakiesityksestä kannetaan huolta kalastuksen tulevaisuudesta Saimaan vesialueella. Kalastuslainsäädännöstä on tulossa nykyistä enemmän suojelunäkökulmaa korostava.  Jos lakiesitys toteutuu nykyisen kaltaisena, suomalainen kalastuspolitiikka muuttuu lakiesityksen myötä hyvin keskitetysti johdetuksi sekä tutkija- ja ennen muuta viranomaisvetoiseksi. Aikaisemmin on korostettu enemmän paikallisia erityispiirteitä ja päätösvaltaa.

 Kalastusta koskevan päätös- ja ohjausvallan siirto valtion viranomaisille – käytännössä useimmiten ELY- keskusten kalatalouspäälliköille – tarkoittaa, että vastaavasti kalastajien, vesialueiden omistajien ja nykyisten kalastusalueiden paikallistuntemukseen ja kokemukseen perustuva näkökulma ja oikeus määrätä omistamiensa kalavesien käytöstä, hoidosta sekä kalastuksen säätelystä heikkenee merkittävästi.

 Uusi lainsäädäntö tuo kalastuksen rajoittamisen ja ohjaamisen välineeksi kalatalouskohtaiset käyttö- ja hoitosuunnitelmat (KHS), jotka valmistelee kalatalousalue ja hyväksyy alueen ELY keskus, joka myös ohjeistaa suunnitelman laatimista.  Lakiluonnos antaakin  valtiolle hyvin laajat ja väljästi muotoillut valtuudet puuttua kalavesien hallintaan ja kieltää korvauksetta kalastus yksityisessä omistuksessa olevilla vesialueilla. Tämä voi johtaa ylimitoitettuihin ja mielivaltaisiin rajoituksiin, Etelä-Karjalan liitossa pelätään.

Etelä-Karjalan liiton mielestä lakimuutoksen johtava ajatus tulisi olla myönteisempi: Aktiivinen kalastuksen edistäminen ja kalakantojen vahvistaminen eli mahdollisimman suotuisten edellytysten luominen sekä ammattimaiselle kalastuselinkeinolle että kotitarve- ja virkistyskalastukselle. Nykyisen lain tarkoituspykälä on tässä suhteessa esitettyä parempi. Kalastuksen “kieltolain” sijasta esityksen tulisikin olla hengeltään ja kirjaimeltaan kalastuksen “edistämislaki”, Etelä-Karjalan liiton lausunnossa todetaan.

 Etelä-Karjalan ja koko Saimaan alueen vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille sekä kotitarve- että virkistyskalastuksella on iso merkitys. Kaakkois-Suomessa oli sisävesialueen vapaa-ajan kalastajia 108 000 kpl vuonna 2010, joista pääosa Etelä-Karjalassa.

Maakunnassa toimii myös useita ammattikalastajia (Kaakkois-Suomen ELY:n alueella 20 kpl), joiden tärkein saaliskala on muikku, jota 2012 saatiin 261 000 kg. Ammattikalastajien saaliin arvo oli 861 000 €. Viime vuosina lisääntyneen venäläismatkailun ansiosta myös kalastuspalveluja tarjoavia yritysten määrä on kasvussa.

”Saimaan ja koko Etelä-Karjalan asukkaiden kannalta ei ole hyväksyttävää, että esityksessä termi “kotitarvekalastus” poistetaan omana käsitteenään ja siitä tehdään vain vapaa-ajan kalastuksen eräänlainen alalaji. EU:n terminologia ei kuitenkaan sovellu tältä osin Suomeen. Kotitarvekalastus on täällä tärkeä osa suomalaista kalastusperinnettä, eikä sitä pidä väheksyä. Siitä pitäisi päinvastoin olla ylpeä ja korostaa sen merkitystä”, liiton lausunnossa painotetaan.

 Lisätietoja: maakuntajohtaja Matti Viialainen p: 044-7700515
Jari Lantta, p: 040-5240540