Kansainvälinen tutustumisvierailu Etelä-Karjalassa

Kansainvälinen tutustumisvierailu Etelä-Karjalassa

Etelä-Karjalan liitto isännöi joulun alla Citizens’ Dialogue -projektin tutustumisvierailua Imatralla ja Lappeenrannassa.

Timo Sokura sekä kansainvälisiä vieraita teatterin aulassa.

Lappeenrannan teatterin johtaja Timo Sokura esitteli kaupunginteatteria .

Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Citizens’ Dialogue -hankkeen tarkoituksena on edistää kansalaisyhteiskunnan ja kuntahallinnon välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä. Etelä-Karjalaan suuntautuneelle tutustumiskäynnille osallistui lähes 20 asiantuntijan delegaatio Venäjältä Pietarin ja Karjalan tasavallan alueelta sekä Norjasta Hedmarkin – Lillehammerin alueelta.

Vieraat saivat kahden tiivisohjelmaisen päivän aikana kattavan katsauksen kulttuuri-, sosiaali- sekä muiden alojen vapaaehtoisjärjestöjen toimintaan sekä Lappeenrannan ja Imatran kaupunkien kokemuksiin ja parhaisiin käytäntöihin asukkaiden ja kaupunginhallinnon välisessä vuoropuhelussa. Ohjelmaan sisältyi käynnit sekä Lappeenrannan että Imatran kirjastoihin, tutustumista museotoimeen, teatteriin, nuorisotoimeen sekä yksityiseltä ja vapaaehtoispohjalta toimiviin instansseihin kuten Kulttuuritila Nuijamieheen Lappeenrannassa ja monikulttuuriseen toimintakeskus Kipinään Imatralla.

Kansainvälisert vieraat sekä Marja Huuhtanen pitetevät käsissään pitkää, neulottua matoa - lukutoukkaa.

Imatran kirjaston lukutoukka ihastutti vieraita. Kuvassa oikealla on kirjasto- ja museopalveluiden tiimivastaava Marja Huuhtanen.

”Kaupungeissamme tehdyt panostukset ja työ kansalaisia palveleville kirjasto- ja kulttuuritoimen aloille herättivät ansaittua huomiota. Venäjällä ja Norjassa Suomen kirjastoja pidetään esimerkillisinä. Vieraat olivat myös positiivisesti yllättyneitä siitä, että kokoisessamme maakunnassa sijaitsee kaksi Suomen uusinta kaupunginteatterirakennusta. Erinomaiseksi esimerkiksi toimivasta vuoropuhelusta kaupungin asukkaiden ja virkamiesten välillä todettiin Imatralla toteutetut kaavakävelyt”, vierailua isännöinyt Etelä-Karjalan liiton yhteyspäällikkö Veli-Matti Kesälahti toteaa.