KUULUTUS: Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaava, Lappeenrannan seudun jätevedenpuhdistamo vireilletulo ja OAS

KUULUTUS: Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaava, Lappeenrannan seudun jätevedenpuhdistamo vireilletulo ja OAS

(Nähtävillä 2.9.–11.10.2019)

Kuuleminen Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) ja 2. vaihemaakuntakaavan vireilletulosta MRL (132/1999) 63 §:n mukaisesti.

Etelä-Karjalan maakuntahallitus päätti kokouksessaan 23.8.2019 (§ 112) käynnistää Lappeenrannan seudun jätevedenpuhdistamoa koskevan 2. vaihemaakuntakaavan laadinnan ja asettaa kaavan OAS:n nähtäville.

Etelä-Karjalan liitto ilmoittaa MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 2. vaihemaakuntakaavan vireille tulosta ja asettaa samalla kaavan OAS:n julkisesti nähtäville mielipiteiden antamista varten.

Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavan kuulutus ja OAS ovat nähtävillä 2.9. – 11.10.2019 välisen ajan

Etelä-Karjalan liiton toimistossa osoitteessa Kauppakatu 40 D (5.krs.) Lappeenranta ja Lappeenrannan kaupungin ilmoitustaululla (Villimiehenkatu 1) sekä maakuntaliiton kotisivuilla www.ekarjala.fi/liitto

Mielipiteet tulee toimittaa Etelä-Karjalan maakuntahallitukselle osoitettuna 11.10.2019 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@ekarjala.fi tai osoitteella Etelä-Karjalan liitto, maakuntahallitus,
Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta.

Lappeenrannassa 23.8.2019

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAHALLITUS

Lisätietoja: aluesuunnittelujohtaja Marjo Wallenius,  p.040 824 0915, marjo.wallenius@ekarjala.fi