LAB ammattikorkeakoulu tukee osaamispohjaista yrittäjyyttä panostamalla yritysyhteistyöhön ja innovaatiotoimintaan

LAB ammattikorkeakoulu tukee osaamispohjaista yrittäjyyttä panostamalla yritysyhteistyöhön ja innovaatiotoimintaan

Etelä-Karjalan Innovaatiostrategian vuosiseminaari 19.8.2019 kokosi noin 70 maakunnan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) sidosryhmien edustajaa Saimaan ammattikorkeakoululle. Etelä-Karjalan liitto ja Saimaan ammattikorkeakoulu toimivat yhdessä tilaisuuden järjestäjinä. Seminaarin teemana olivat tällä kertaa ”älykkäät palvelut” ja ”osaamispohjainen yrittäjyys”, jotka ovat molemmat vuosiksi 2018 – 2021 laaditun maakunnallisen innovaatiostrategian painopistealueita.

Etelä-Karjalaan ja Päijät-Hämeeseen on syntymässä uusi ammattikorkeakoulu LAB, joka on ottanut tavoitteeksi olla johtava innovaatioammattikorkeakoulu. Tilaisuuden avasi Lahden ammattikorkeakoulun rehtori Turo Kilpeläinen, joka valotti puheenvuorossaan valmisteilla olevan ammattikorkeakoulun suunnitelmia. Tavoitteena on toimia kolmella kampuksella: Lahdessa, Lappeenrannassa ja virtuaalisesti, mikä tarkoittaa verkko-opetuksen laajempaa hyödyntämistä. Kehittämishanketoiminnasta ja opetuksesta rakennetaan vuorovaikutteisia ratkaisuja erityisesti alueiden yritysten tarpeisiin.

Saimaan ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan kaupunki ovat syksyllä 2018 aloittaneet Lappeenrannan kampuksella uuden yrityksiä ja yrittäjyydestä kiinnostuneita palvelevan Business Mill -toiminnan. Business Mill toimii läheisessä yhteistyössä LUT yliopiston kiihdyttämöpalvelu Green Campus Openin sekä alueen elinkeinopalveluiden kanssa.

Osaamispohjaisesta yrittäjyydestä saatiin konkreettisia esimerkkejä kun palveluita hyödyntäneet nuoret yritykset Henkaus ja Human Touch Robotics esittäytyivät tilaisuudessa. Henkaus kehittää hengityselinsairauksista tai -oireista kärsiville terveyttä edistävää seurantapalvelua. Human Touch Robotics on syntynyt yliopiston robotiikkatutkimuksen pohjalta Business Finlandin Tutkimuksesta liiketoimintaa (TUTLI) -hankkeen jatkona. Yritys pyrkii tuomaan markkinoille nykyisiä robottikäsiä herkemmän robottikäden, joka pystyy sopeutumaan satunnaisiin muutoksiin liikuteltavien esineiden koossa ja koostumuksessa. Molempien yritysten taustalla on kansainvälinen tiimi Skinnarilan kampukselta.

Älykkäiden palveluiden kehittämispainotuksia on muun muassa sotejärjestelmän kehittäminen mahdollisimman hyvin asiakkaita palvelevaksi. Tästä esimerkkinä kuultiin Eksoten ja eteläkarjalaisen Vesratio yhteistyöstä kehitystyön alla olevassa ELSA-testbedissa. ELSA hankkeessa kehitetään teknologiayrityksille avointa maakunnallista sotepalveluiden pilotointi- ja testausympäristöä. Hanketta on rahoitettu Etelä-Karjalan liiton rakennerahastovaroista ja hankkeen projektipäällikkönä Eksotella toimii Kaisa Pesonen.

Vieraileva puhuja PhD Marko Teräs Tampereen ammattikorkeakoulusta haastoi esityksessään osallistujia olemaan ennakkoluulottomia käyttäjien tarpeista lähtevässä kehittämistyössä. Positiivinen asiakaskokemus saattaa muodostua eri lähtökohdista kuin oletamme. Hän myös haastoi miettimään teknologian hyödyntämisen merkitystä ja roolia kehittämistyössä. Tilaisuuden päätteeksi oli esillä innovaatiostrategian tilannekatsaus ja aluekehitysjohtaja Satu Sikanen avasi EU2021+ rahoituskauden valmistelutilannetta. Tulevalla rahoituskaudella innovaatiokyvykkyyden ja -verkostojen rooli tulee nykyisestä edelleen painottumaan.

 

Lisätietoja: Laura Peuhkuri, aluekehityspäällikkö, Etelä-Karjalan Liitto, 040-631 5970

Business Mill https://www.saimia.fi/fi-FI/palvelut/business-mill

Green Campus Open https://gco.lut.fi/

ELSA testbed http://www.elsatestbed.fi/