Maakuntien välinen nettomuutto pieni

Maahanmuuton kasvu tasoittaa Etelä-Karjalan väkiluvun laskua

Maahanmuuton kasvu tasoittaa Etelä-Karjalan väkiluvun laskua

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan maahanmuutto ja nettomaahanmuutto Etelä-Karjalaan kasvoivat jo neljäntenä perättäisenä vuotena. Maakuntaan muutti vuonna 2013 ulkomailta 437 henkeä enemmän kuin täältä pois.
Ilman maahanmuuttoa väestömuutoksen tilanne olisi karumpi. Maahanmuuton kasvu tasoittaa Etelä-Karjalan väkiluvun laskua. Vuonna 2012 kokonaisväkiluvun lasku oli liki 200. Nyt julkaistujen 2013 vuoden ennakkotietojen mukaan Etelä-Karjalan väkiluku laski viime vuonna enää 107 hengellä. Laskun suurin yksittäinen syy on edelleen syntyvyyttä suurempi kuolleisuus. Etelä-Karjalan väkiluku oli ennakkotietojen mukaan vuoden 2013 lopussa 132 248. Etelä-Karjalan ennakkoväestö 2013 .

Maahanmuuton kasvu näkyy vastaavasti koko Suomen tasolla. Vuoden 2013 ennakkotilaston mukaan ulkomailta muutti Suomeen 30 300 henkeä ja Suomesta ulkomaille 13 300 henkeä. Muuttovoitto kansainvälisestä muutosta oli siis 17 000 henkeä. Suomen kansalaisia maahanmuuttajista oli 7 860 ja maastamuuttajista 9 280.

Maakuntien välisessä muutossa Etelä-Karjala on parantanut asemiaan kahtena peräkkäisenä vuotena. Maakunnasta pois muuttaneiden enemmyys maakuntaan muuttaneisiin nähden on pienentynyt. Muuttotappio oli vielä kaksi vuotta sitten 400, mutta nyt se on supistunut vajaaseen viiteenkymmeneen. Esimerkiksi Kymenlaaksossa maakuntien välinen muuttotappio oli pahentunut viime vuodesta.

Maakunnittaisessa vertailussa väkiluku kasvoi vuoden 2013 aikana määrällisesti eniten Uudellamaalla, (+18 190) ja Pirkanmaalla (+3 540 henkeä). Väkiluku kasvaa myös Varsinais-Suomessa ja Pohjanmaan maakunnissa. Kaikissa muissa maakunnissa väkiluku on laskenut.

Määrällisesti suurin väestötappio oli Etelä-Savon maakunnassa, joka menetti väkiluvustaan 930 henkeä. Kymenlaaksossa väkiluku laski vuodesta 2012 vuoden 2013 loppuun liki kuudella sadalla (- 595 henkeä). Suhteellisesti suurin väestötappio oli Kainuun maakunnassa, 8,7 promillea, ja toiseksi suurin Etelä-Savossa, 6,1 promillea. Väkilukuun suhteutettu väestönlisäys oli suurinta Uudellamaalla.

Tilastokeskus julkaisee vuoden 2013 lopulliset väestönmuutostilastot maaliskuussa.

 

Lisätietoja: Tilastokeskus. Väestön ennakkotilastot http://193.166.171.75/Database/StatFin/vrm/vamuu/vamuu_fi.asp

Etelä-Karjalan tilastot, Susanna Mäntykoski, Etelä-Karjalan liitto: p: 040-139 0171