Maakuntahallituksen kokoustiedot 14.1.2019

Maakuntahallituksen kokoustiedot 14.1.2019

Etelä-Karjalan maakuntahallitus kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseen 14.1.2019.

Kokouksen esityslista on sivuilla.

Kokouksen asialistaa ja päätökset lyhyesti:

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Esitys valtioneuvostolle Imatran seudun asemasta aluetukiluokituksessa EU-ohjelmakaudella 2021 – 2027 (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti)
Maakuntavaltuuston 17.12.2018 pidetyn kokouksen pöytäkirja ja päätösten täytäntöönpano (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti)
Maakuntajohtajan sijaiset  (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti)
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2019  (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti)
Kokoustila Koivikon käyttöperiaatteet  (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti)
Rakennerahastoja koskevan välittävän viranomaisen tehtävät vuodesta 2021 alkaen  (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti)
Viranhaltijapäätökset (Tiedoksi)
Tiedoksi asiat: Itä-Suomen hallitusohjelma tavoitteet
Muut asiat: Etelä-Karjalan liitto tukee oikeusasiamiehelle tehtyjä kanteluita lääkärihelikopterien sijoittamisesta (Tiedote)
Seuraava kokous (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti)