Maakuntahallitus hyväksyi Etelä-Karjalan ensimmäisen vaihekaavan

Maakuntahallitus hyväksyi Etelä-Karjalan ensimmäisen vaihekaavan

Etelä-Karjalan ensimmäisen vaihekaavan ehdotus hyväksyttiin Etelä-Karjalan maakuntahallituksessa. Maakuntahallituksen esityslistalla 27.1. 2014 ollut vaihekaavaehdotus etenee seuraavaksi maakuntavaltuustoon, joka kokoontuu 24. helmikuuta.

Etelä-Karjalan maakuntavaltuustosta ensimmäisen vaihekaavan tie jatkuu ympäristöministeriöön, jonka on määrä vahvistaa kaava. Ministeriöstä odotetaan tällä kertaa ymmärrystä ja hyvää tulosta.
Maakuntahallitus kiitteli vaihekaavan tekijöitä, maakuntajohtaja Matti Viialaista sekä maakuntahallituksen puheenjohtaja Jukka Kopraa tuloksekkaasta edunvalvonnasta. Viimevaiheen viranomaisneuvottelut olivat tiukkoja, mutta viimeisissä neuvotteluissa päästiin lopulta parempaan yhteisymmärrykseen asiasta.

Maankäyttöpäällikkö Marjo Wallenius arvioi että, keskustojen ulkopuolisista kaupoista tilaa vievän kaupan ratkaisut tulevat menemään pääosin läpi ministeriössä. Myös rajakaupan ja matkailun kauppojen merkitystä ymmärretään nyt paremmin.

Päivittäistavara kaupan merkintöjen siirtäminen pois Selkäharjusta ja Parikkalan Koirniemestä helpottanee näiden merkintöjen hyväksymistä, Wallenius uskoo.

Uuden kaavan teko alkoi heti kokonaiskaavan valmistumisen jälkeen

Etelä-Karjalan ensimmäisen vaihemaakuntakaava laatiminen alkoi maakuntahallituksen päätöksellä 28.3.2012. Kaavan teemoina ovat kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne.

Ympäristöministeriö vahvisti Etelä-Karjalan kokonaismaakuntakaavan 21.12.2011. Uuden vaihekaavan valmistelu alkoi heti vahvistamispäätöksen jälkeen, sillä tärkeiden kaupallisten palveluiden vahvistamatta jättäminen sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutokset edellyttivät uuden kaavan laatimista. Ympäristöministeriö oli pyyhkinyt pois kokonaiskaavasta useita merkintöjä, joita Etelä-Karjalassa nähtiin tärkeiksi.

Vaihekaavalla uudistetaan voimassaolevaa, vuonna 2011 hyväksyttyä kokonaismaakuntakaavaa. Uudistuksella edistetään ja tuetaan kuntien kaavoitussuunnitelmia, elinkeinoelämän ja kaupallisten palveluiden kehittämistä sekä yhteen sovitetaan maankäytön ja liikenteen tarpeita. Ilman maakuntakaavaan tehtyjä merkintöjä monet kuntatason kaavoitukset eivät pääsisi etenemään normaalisti.

Etelä-Karjalan 1.vaihemaakuntakaavaluonnos valmistui vuoden 2013 alkupuolella ja se oli nähtävillä keväällä 2013, jolloin siitä pyydettiin mielipiteitä ja lausuntoja.
Keväisen palautteen ja vaikutusten arvioinnin pohjalta valmisteltu kaavaehdotus valmistui syksyllä 2013.

Syksyllä luonnoksesta ehdotusvaiheeseen edennyt kaava oli toistamiseen nähtävillä. Lausunnot ja muistutukset sekä viranomaisneuvottelun tulokset on pääosin otettu huomioon vaihemaakuntakaavaehdotuksessa.

Lisätietoja vaihemaakuntakaavasta voi kysyä maankäyttöpäällikkö Marjo Walleniukselta, p. 040 824 0915.