kaava kuva

Maakuntien kannanotto vaatii muutosta maakuntakaavoitukseen

Maakuntien kannanotto vaatii muutosta maakuntakaavoitukseen

Maakuntahallitusten puheenjohtajat ja maakuntajohtajat hyväksyivät yhteiskokouksessaan 10.12. 2013 maakuntakaavoituksen kehittämistä koskevan kannanoton .

Kannanotossa olennaista on maakuntien vaatimus maakuntakaavoituksen vahvistusmenettelystä luopumisesta.

Kannanotto kiinnittää huomiota valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden asemaan. Tavoitteiden tulee nykyistä paremmin tunnistaa ja tunnustaa, että kysymys on nimenomaan tavoitteista; ei normeista, jotka ohittavat koko kaavahierarkian. Alueidenkäyttötavoitteita tulee edelleen kehittää siten, että ne ohjaavat alkuperäisen tarkoituksensa mukaisesti valtakunnallisesti merkittäviä kysymyksiä.

Etelä-Karjalan liitto, vaati aiemmin syksyllä että valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tulee ottaa huomioon raja-alueiden erityispiirteet.

Valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin tulee esimerkiksi sisällyttää Kaakkois-Suomen raja-alueiden kaupan ja elinkeinojen kehittämismahdollisuudet. Rajalla on otettava huomioon rajaliikenteen ostovoiman ja matkailun kehittyminen ja siihen varautumien riittävän suurella kaupan ja palvelujen kapasiteetilla kestävää kehitystä tukien.

 Lisätietoja:

maakuntahallituksen puheenjohtaja, Jukka Kopra p. 0400-515066 ja maakuntajohtaja Matti Viialainen 044-7700515