Wallenius Marjo

Maankäyttöpäällikkö Marjo Walleniuksen virkavapaan aikaiset järjestelyt

Maankäyttöpäällikkö Marjo Walleniuksen virkavapaan aikaiset järjestelyt

Etelä-Karjalan liiton maankäyttöpäällikkö Marjo Wallenius siirtyy 1.3.2014 alkaen virkavapaalle noin vuoden mittaiseksi ajaksi. Hän on virkavapaalla  1.3.2014–17.6.2014 ja 1.7.–2.3.2015. Kesäkuussa 2014 Marjo Wallenius on siis töissä kahden viikon mittaisen jakson (17.6.30.6.2014).

Maankäyttöpäällikön virkavapaan aikaisista työtehtävien siirroista ja muista järjestelyistä sijaisille on sovittu seuraavaa:

+358 5 6163 107 (virkapuhelin ei ole käytössä virkavapaan aikana)
+358 40 8240915 (virkapuhelin ei ole käytössä virkavapaan aikana)
marjo.wallenius(at)ekarjala.fi (sähköposti pois käytöstä virkavapaan aikana).
Jos joku haluaa tavoittaa Marjo Walleniuksen maankäyttöpäällikön tehtäviin liittyvissä asioissa, voidaan postia tärkeissä tapauksissa välittää Maria Peuhkurin postin ( maria.peuhkuri@ekarjala.fi) kautta.

Marjo Walleniuksen tehtävät virkavapaan aikana siirtyvät seuraavasti:

  • Maakuntakaavaprosessi, vaihemaakuntakaava: Maria Peuhkuri ja Anja Gerdt
  • Maakuntavaltuuston jälkeisestä vaihekaavatyöstä vastaavat Maria Peuhkuri ja Anja Gerdt
  • Liikenneselvitykset, liikennejärjestelmätyö: Maria Peuhkuri; Kari Halme (ELY-keskus) Etelä-Karjalan liikennetyöryhmän puheenjohtaja
  • Liikenteen edunvalvontatyö: maakuntajohtaja Matti Viialainen
  • Maankäytön yleiset kotimaiset ja kansainväliset asiat: suunnittelujohtaja Arto Hämäläinen,
  • Teknisen huollon asiat, kuntakaavojen ja tiehankkeiden viranomaisneuvottelut,  työneuvottelut: Arto Hämäläinen, Maria Peuhkuri, Matti Viialainen tarvittaessa edunvalvontatilanteissa
  • Maankäytön lausunnot: Maria Peuhkuri, Arto Hämäläinen
  • Tilastot: Susanna Mäntykoski
  • Esitteet: Anja Gerdt, Susanna Mäntykoski

Lisätietoja asiasta saa maankäyttöosastolta:
 suunnittelujohtaja Arto Hämäläinen, puh: +358 400 227 644,  e-mail: arto.hamalainen@ekarjala.fi
suunnittelija Maria Peuhkuri, puh:  +358 40 1619163, e-mail:
maria.peuhkuri@ekarjala.fi
suunnittelija Anja Gerdt, +35 40-3590283, e-mail:
anja.gerdt@ekarjala.fi
tutkimussihteeri  Susanna Mäntykoski, +358 40 139 0171,
susanna.mantykoski@ekarjala.fi