Etelä-Karjalan uusi matkailustrategia julki

Etelä-Karjalan uusi matkailustrategia julki

Etelä-Karjalan matkailustrategia vuosille 2015 – 2020 on julkaistu. Etelä-Karjalan matkailun näkymiä linjattiin edellisen kerran strategiaksi kymmenen vuotta sitten.

Satrategiassa linjatun tavoitteen mukaisesti vuonna 2020 Saimaan alue on Suomen kolmen tärkeimmän matkailualueen joukossa. Tähän tavoitteeseen pyritään vahvan yhteistyön avulla. Yhteistyötä tehdään sekä maakunnan sisällä että naapurimaakuntien ja niiden yritysten kanssa.

Huomioonotettavia asioita ovat saavutettavuus läheltä ja kaukaa sekä kestävä kehitys, joka turvaa tulevaisuuden. Kansainvälistyminen ja toimivat välineet – mm. sujuva nettiostaminen ja ajantasainen tapahtumakalenteri – mahdollistavat matkailun kasvun. On muistettava, että vieraanvaraisuus kannattaa. Vieraanvaraisuus, asiakkaan sydämellinen huomioiminen, on hyvä perusta matkailuyrityksen kannattavalle liiketoiminnalle.

Saimaa on meidän erityisyytemme. Matkailustrategian ykköstavoitteita on saada koko maakunta ja kaikki sen asukkaat tekemään yhdessä töitä Saimaan tunnettuuden ja matkailijoiden viihtymisen eteen. Strategiaa koostettiin keväästä alkaen runsaan sadan matkailutoimijan voimin mm. kaikille avoimissa työpajoissa.

Etelä-Karjalan matkailustrategia 2015-2020

Lisätietoja:
Anu Talka, maakuntasuunnittelija, Etelä-Karjalan liitto, puh. 040 350 8111, anu.talka@ekarjala.fi