Rajaohjelmaan haetaan uutta ohjelmajohtajaa

Rajaohjelmaan haetaan uutta ohjelmajohtajaa

(Tiedote 11.2.2019)

Rajaohjelmat yksikön tehtäviä järjestellään uudelleen Etelä-Karjalan liitossa. Päällikkönä olevalle ohjelmajohtaja Päivi Ilvekselle myönnettiin suostumuksensa mukaisesti ero tästä tehtävästä. Ilves on viime vuodesta lähtien ollut mukana maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa johtavana asiantuntijana, missä hän jatkaa edelleen.

Vs. ohjelmajohtaja Tiina Jauhiainen jää vuosilomalle 18.2.2019 ja viransijaisuus päättyy hänen omasta halustaan 24.2.2019. Hänen tilalleen haetaan sisäisesti uusi vs. viranhaltija, ja samalla julistetaan haettavaksi vakinainen ohjelmajohtajan virka.

Etelä-Karjalan liiton toiminta on nykyisin jaettu viiteen yksikköön: hallinto- ja kehittäminen, aluekehitys, aluesuunnittelu, johto ja viestintä sekä rajaohjelmat. Lisäksi liitossa toimii yksikkörajat ylittävä maakuntauudistustiimi. Etelä-Karjalan liitto toimii Kaakkois-Suomi – Venäjä rajaohjelman (CBC) hallintoviranomaisena ja käytännössä toiminnot hoidetaan rajaohjelmat yksikössä.

Ohjelmajohtaja tulee vetämään Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC -ohjelmaa. Ohjelma on yhteinen Etelä-Savon maakuntaliiton ja Kymenlaakson liiton kanssa. Venäjän puolella ohjelma-alueeseen kuuluvat Pietari ja Leningradin alue. Ohjelman rahoitus on yhteensä 77,5 m€.  Rahoitus tulee EU:lta sekä kummastakin ohjelman kohdemaasta. CBC-ohjelman päätöksenteko tapahtuu seurantakomiteassa, joka päättää rahoitettavista hankkeista valintakomitean esityksestä.

CBC-ohjelma on erittäin tärkeä aluekehittämisen väline kaakkoiselle Suomelle. Siksi ohjelman toteuttaminen tulee turvata kaikin mahdollisin tavoin. Työjärjestelyt täytyy tehdä sellaisiksi, että sijaisuudet ovat selkeät ja toimivat yllättävissäkin tilanteissa, toteaa vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Jouko Kervinen. Ammattitaidon ylläpidon, kehittämisen ja tiedon jakamisen täytyy olla jokapäiväistä toimintaa.

Lisätietoja: vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Jouko Kervinen, p:050 339 0998