Satamo

Saimaan Geopark -hanke sai maakunnankehittämisrahaa. Satamosaaresta tulee yksi Geoparkin tärkeä kohde Saimaalla.

Saimaalle Geopark

Saimaalle Geopark

Etelä-Karjalan maakuntahallituksen kokous pidettiin maanantaina 27.1. 2014. Maakuntahallitus hyväksyi vuoden 2013 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Kahden maakunnan yhteiselle Saimaan Geopark -hankkeelle myönnettiin maakuntarahoitusta. Maakuntahallitus hyväksyi myös Etelä-Karjalan ensimmäisen vaihekaavan.

Esityslistalla tälläkertaa:
•Tilinpäätös (hyväksyttiin esityslistan mukaisesti)
•Etelä-Karjalan 1. vaihekaavaehdotus (hyväksyttiin esityslistan mukaisesti)
•GeoPark -hankkeen rahoitus (hyväksyttiin esityslistan mukaisesti)

Tilinpäätös hyväksyttiin 

Maakuntahallitus hyväksyi Etelä-Karjalan liiton vuoden 2013 tilinpäätöksen. Maakuntahallituksen allekirjoittamat tilit jätetään tilintarkastajalle tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnalle lausunnon antamista varten.

Tilinpäätös sisältää Toimintakertomuksen 2013 , tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, liitetiedot sekä henkilöstötilinpäätöksen . Tilinpäätös sisältää myös maakuntahallituksen käyttötalousosan toteutumisvertailun.

Jäsenkuntien maksuosuudet muodostivat 73,0 % (vuonna 2012 71,7 %) kaikista toimintatuotoista. Maksuosuuksia kerättiin toimintavuonna 2,7 % enemmän kuin edellisvuonna. Jäsenkuntien maksuosuustaulukko esitetään liitteenä. Toimintatuotot lisääntyivät edellisestä vuodesta 0,9 %.

Henkilöstökulut muodostavat kustannuksista 65,2 % (vuonna 2012 62,6 %). Toimintakulut lisääntyivät 0,7 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Peruspääomassa ei ole toimintavuoden aikana tapahtunut muita muutoksia kuin että Suomenniemen peruspääomapalautus (2.085,53 euroa) tehtiin vuoden 2013 alussa.

Tilinpäätös muodostui vuonna 2013 232.289,42 euroa ylijäämäiseksi. Ylijäämää kertyi mm. siksi, että henkilöstörekrytoinnit eivät toteutuneet aiotusti. Tästä syystä palkkakustannuksissa säästettiin huomattavasti. Mm. uusi hallintopäällikkö Juuso Hieta tulee liittoon vasta 1.3.2014 alkaen.
Tilikauden ylijäämä 232.289,42 euroa esitetään siirrettäväksi taseen tilikausien ylijäämätilille.

Lisätietoja: ohjelmajohtaja Päivi Ilves, p. 040 558 6011.

Geopark hanke etenee Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa

Geopark -hankkeella aiotaan nostaa Saimaa entistä selvemmin kansainväliseksi luontomatkailukohteeksi. Yli maakuntarajojen ulottuvan hankkeen rahoitus hyväksyttiin maanantaina sekä Etelä-Karjalan että Etelä-Savon maakuntahallituksessa.

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy saa Etelä-Karjalan liitolta maakunnan kehittämisrahaa 115 200 euroa Saimaa geomatkailukohteeksi -hankkeeseen, jonka kokonaiskustannusarvio on 260 000 euroa. Etelä-Savon maakuntaliitto on toinen keskeinen rahoittaja. Maakuntaliitoilta haettavan tuen osuus on 70% hankkeen kokonaiskustannuksista.

Tavoitteena on, että Geopark-status kasvattaa matkailullista vetovoimaa, lisää matkailutuloa ja laajentaa palvelutarjontaa. Geoparkin valmistelussa inventointien ja neuvottelujen pohjalta määritellään Saimaan Geoparkin rajaus ja esiteltävät kohteet.

Luontomatkailun kasvu on yksi maailman johtavista matkailun trendeistä. Suosituksi luontomatkailun konseptiksi on nousemassa Geopark – myös Suomessa.

Geopark on merkittävää geologista perintöä sisältävä rajattu alue, josta nousevat myös alueen keskeinen luonnon- ja kulttuurihistoria. Geoparkin alueella tulee olla riittävästi matkailupalveluja ja matkailijavirtaa, sillä sen tavoitteena on kestävän luontomatkailun kehittäminen. Geopark ei ole suojelualue. Jokaisella Geopark-puistolla on oma perusteema- tai tarina.

Geopark on arvostettu luontomatkailun brändi ja kehittämistyökalu. Geopark-konsepti kokoaa eri toimijat yhteisen toimintamallin alle, jolloin alueen luontomatkailun kehittäminen helpottuu ja kehittämiseen käytössä olevat resurssit voidaan suunnata mahdollisimman tehokkaasti oikeisiin kohteisiin. Geopark tarjoaa kansainvälisen tuen ja uusimmat innovaatiot luontomatkailukohteiden kehittämisessä ja tuotteistamisessa. Kukin Geopark-alue suunnittelee itse oman mallinsa, jonka puitteissa alueella toimitaan osana kansainvälistä Geopark-verkostoa.

Matkailullisen vetovoiman näkökulmasta Geopark-alueet ovat rinnastettavissa kansallispuistoihin ja UNESCOn maailmanperintökohteisiin, joiden kävijämäärät ovat jatkuvasti kasvaneet. Geopark-verkosto, European Geoparks Network (EGN), toimii UNESCON suojeluksessa.

Suomessa Geoparkeja on toistaiseksi yksi, mutta uusia Geopark-alueita suunnitellaan parhaillaan esimerkiksi Pohjois-Karjalaan, Lappiin ja Etelä-Pohjanmaalle. Ympäristöministeriöön on perustettu maaliskuussa 2013 kansallinen Geopark-komitea koordinoimaan Suomen Geopark-asioita.

Saimaan geologinen historia, luonto ja kulttuurihistoria sekä matkailuelinkeinon kehitys luovat eteläisen Saimaan Geopark-edellytykset. Saimaan synnyllä on merkittävä geologinen tarina, mutta toisaalta Saimaan geologiaa ei ole juurikaan hyödynnetty matkailullisesti ja tästä näkökulmasta tehdyt geologiset selvitykset puuttuvat.

Saimaa Geomatkailukohteeksi -hanke aloittaa työn Saimaan geomatkailun kehittämiseksi. Alueen matkailuun sopivat geologiset resurssit käydään läpi ja kootaan yksiin kansiin, jolloin toimijat saavat perustiedot geomatkailun kehittämiseksi alueellaan. Samalla toimijat kootaan yhteen kehittämään Saimaan geomatkailua. Hankkeessa valmistellaan Geopark-toimintamallia ja työstetään hakemus Geopark-verkostolle.

Geopark parantaa Saimaan luontomatkailun kehittämistä ja luo sille pysyvät puitteet. Saimaan ainutlaatuinen tarina päästää tuotteistamaan tehokkaammin ja tuomaan helpommin esiin esimerkiksi alueelle toteutettavissa Saimaa Geopark-opastuspisteissä.

Lisätietoja: Suunnittelujohtaja Arto Hämäläinen p: 0400 227644