Sarviniemi pääsiäiseksi kuntoon retkeilijöille

Sarviniemi pääsiäiseksi kuntoon retkeilijöille

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö järjestää 18.4. Sarviniemessä talkootapahtuman, jossa viimeistellään uudet palvelut käyttökuntoon retkeilijöitä varten. Samalla kiinnitetään opastuskyltit infokatokseen ja maalataan rakennukset toiseen kertaan.

Taipalsaaren Sarviniemen ensimmäiset uudet rakennukset ja rakenteet on nyt toteutettu Sarviniemen virkistyspalvelujen kehittämiseksi. Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiöltä saatu avustus mahdollisti tämän tärkeän rakennushankkeen, jota Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö toteuttaa Metsähallitukselta vuokraamallaan Sarviniemen alueella. Rakentajaksi saatiin lappeenrantalainen Rakennus Nopsa Oy.

Aalto Yliopiston arkkitehtiopiskelija Jenni Salomaa ja maisema-arkkitehtiopiskelija Tuuli Salovuori Otaniemestä tekivät lopputyönään Sarviniemen toimintojen ja rakennusten arkkitehti- ja maisemasuunnitelman. Nyt toteutettiin kehittämisen ensimmäinen vaihe, joka käsittää pysäköintialueen, käymälän ja infokatoksen.

Taipalsaaren kunta on toteuttanut pysäköintialueen, joka on tarkoitettu myös venetrailereille. Infokatos toimii Saimaa Geoparkin opastuspisteenä, mutta tarjolla on tietoa myös Sarviniemen historiasta ja kehittämisestä sekä Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiöstä. Kaksipaikkainen kompostikäymälä on esteetön, ja sen yhteydessä on katos jätesäiliöille. Käymälän ja infokatoksen välille on rakennettu puusta esteetön kulkukäytävä. Jos sen rakenne osoittautuu toimivaksi,  lisärakennusten yhteydessä toteutetaan mahdollisesti myöhemmin lisää käytävää.

Alueen toimintojen suunnittelua maisema-arkkitehti Tuuli Salovuoren työstä. Osa ehdotuksista on sijoitettu Virkistysaluesäätiön vuokraaman alueen ulkopuolelle, joten niiden toteuttamisesta on neuvoteltava Metsähallituksen ja Puolustusvoimien kanssa.

Alueen seuraavaa kehittämisvaihetta on jo valmisteltu

Sarviniemen virkistysalueen kehittäminen jatkuu rakentamalla grillikatos ja isompi opastuskatos, joille Taipalsaaren kunta on jo myöntänyt rakennusluvan. Katosten rakentaminen voi käynnistyä jo tänä vuonna, jos rahoitus EU:n Maaseutuohjelmasta myönnetään.

Sarviniemi kehittyy vähitellen sitä mukaa kuin rahoitusta saadaan. Tulevaisuuden suunnitelmien mukaan:

  • Alueen käymäläkapasiteetti kolminkertaistuu sijoittamalla kaksipaikkainen käymälä kummankin saapumissuunnan viereen sekä venesatamaan.
  • Pysäköintialueita on suunnitelmassa merkitty kolmelle alueelle; nyt valmistuneen alueen lisäksi saapumisen viereen ja venesataman pysäköintialueelle.
  • Puusta rakennettuja kulkuväyliä toteutetaan lisää, jolloin toteutuu esteetön pääsy kivikkoiseen Suuren Sarviniemen kärkeen asti.
  • Venesatamaa laajennetaan, jotta sinne saadaan vieraspaikkoja veneillä tuleville. Myös rannoilla oleville veneille lisätään laituripaikkoja.
  • Toteutetaan uusi sauna purettavan saunan tilalle; rakennukseen sisältyy myös monitoimitila.
  • Katoksettomia tulentekopaikkoja voidaan lisätä eri käyttäjäryhmiä varten tarpeen mukaan. Tulentekopaikkoja on alueella ennestään kaksi – toinen pohjoisrannalla lähellä Suuren Sarviniemen kärkeä ja toinen uimarannan pohjoispäädyssä.

Etelä-Karjalan liitto on ollut alusta asti mukana Sarviniemen vuokraneuvotteluissa ja hakenut rakennusluvan, arkkitehtisuunnittelijat sekä rakentajat ensimmäisen vaiheen rakennuksiin. Liitto toimii tiiviissä yhteistyössä Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön kanssa

 

Kuva ylhäällä: Sarviniemen uusi käymälä-jätekatosrakennus, taustalla Saimaa Geoparkin opastuskatos. Kuva: Hanna Ollikainen