Tekesistä myönteinen projektipäätös Etelä-Karjalan MaaS –hankkeeseen

Tekesistä myönteinen projektipäätös Etelä-Karjalan MaaS –hankkeeseen

(Tiedote 24.1.2017)
Eri kuljetusmuotojen ja liikennevälineiden älykkäällä yhdistämisellä ( Mobility as a service, MaaS) voidaan tuottaa merkittäviä kustannussäästöjä ja sujuvampaa liikennettä. Avaamalla kuljetuksia ja liikkumista koskevaa dataa voidaan myös luoda uudenlaisia  liikenteen palveluja, jotka vähentävät liikkumisen tarvetta ja mahdollistavat  yhteiskunnan tukemien  kuljetuspalveluiden integroimisen muiden liikkumispalveluiden kanssa.

Espoon kaupungilla ja Etelä-Karjalan liitolla on käynnistymässä samanaikaisesti hankkeet joissa tavoitteena on lyhyellä esikaupallisella vaiheella pilotoida ja kehittää uusia MaaS-ratkaisuja.
MaaS-hankkeen suunnitelmat Etelä-Karjala ja Espoo.pdf

Etelä-Karjalan MaaS-hankkeen tavoitteena on kehittää digitalisaation avulla Etelä-Karjalan kuljetuspalveluja (Sote kuljetukset  ja koulukuljetukset  sekä asiointikuljetukset ja perus joukkoliikenne) palvelemaan asiakkaita paremmin, saaden joustavampaa ja sujuvampaa kuljetuspalvelua sekä vähentämään liikennemääriä ja säästämään kuljetuskustannuksissa.
Tavoitteena on myös saada pitkien ja lyhyiden matkojen yhdistäminen mm. matkailun tarpeisiin sekä ihmisten ja tavaroiden kuljetusten yhdistämistä. Hanke on alkanut työpajoilla ja jatkuu kuljetusten kehittämisprojektilla ja pilottikokeiluilla  jatkuen vuoden 2017 loppuun asti.

Lisätietoja:
aluesuunnittelujohtaja Marjo Wallenius, p: 040-824 0915