Uudenmaan kaava ei saa vaikeuttaa itäisen Suomen aluekehitystä

Uudenmaan kaava ei saa vaikeuttaa itäisen Suomen aluekehitystä

Etelä-Karjalan maakuntahallitus kantaa huolta Uudenmaan maakuntakaavaehdotuksen puutteellisista merkinnöistä, jotka saattavat  vaikeuttaa itäisen Suomen aluekehitystä.

Maakuntahallitus sai kokouksessaan 18.11.2019 tiedoksi muistutuksen, mikä Etelä-Karjalan liitosta on jätetty Uudenmaan liitolle. Muistutuksen pääpaino kiinnittyy suunnitteilla olevan Itäradan Helsinki–Porvoo–Kouvola linjaukseen. Samassa kokouksessa maakuntahallitus hyväksyi myös Kymenlaakson maakuntakaavaa koskevan lausunnon. 

Uudenmaan liitto ja Kymenlaakson liitto ovat yhdessä laatineet selvityksen Itäradan linjauksesta Koskenkylä–Koria -välille suhteessa alueen maankäyttöön. Liittojen selvityksessä päädyttiin tässä vaiheessa kahteen vaihtoehtoiseen  linjaukseen, jotka kulkevat Lapinjärven alueen molemmin puolin Korian ja Koskenkylän välillä.

Uudenmaan kaavasta liittojen tekemä selvitys kuitenkin puuttuu. Maakuntakaava-aineistosta puuttuu myös selvityksen  tuottama aineisto tämän Koskenkylä–Koria kahden  vaihtoehtoisen raideyhteyden merkitsemisestä Uudenmaan maakuntakaavaehdotukseen. Uudenmaan kaavassa on merkitty vain raideliikenteen yhteystarve merkintä Kouvolan suuntaan, joka ei ole tarpeeksi vahva merkintä mm. YVA selvitykseen ja yksityiskohtaisempaan suunnitteluun.

Samaan aikaan lausunnolla olevassa Kymenlaakson maakuntakaavaehdotuksessa osoitetaan molemmat  em. selvityksen vaihtoehtoiset Lapinjärven kiertävät  raideyhteydet ohjeellisella pääratamerkinnällä välillä Koskenkylä-Koria Uudenmaan maakunnan rajalle asti.

Uudenmaan maakuntakaavaan tarvitaan yhdenmukaiset kaavamerkinnät Kymenlaakson kaavan kanssa, jotta Uudenmaan kaavalla ei vaikeuteta itäisen Suomen kestävää kasvua ja parempia liikenneyhteyksiä. Samalla voidaan nopeuttaa raideyhteyksiä pääkaupunkiseudulta Vainikkalan kautta Pietariin ja päinvastoin.

Etelä-Karjalan liiton lausunnossa pidetään tärkeänä, että suora yhteys Tikkurilasta päädalle ja sieltä Porvoon kautta Kouvolaan tuo joustavan ja nopean yhteyden Itä-Suomeen. Myös Helsinki–Pietari -välille saadaan parhaimmat aika- ja kustannussäästöt tällä ratkaisulla

Etelä Karjalan liiton maakuntahallitus esittää että raideyhteyden nopeuttamiseksi Helsingistä Itä-Suomeen ja Pietariin

  • Itä-Uudenmaan maakuntakaavaehdotuksessa osoitetaan molemmat Koskenkylä–Koria selvityksen vaihtoehtoiset  Lapinjärveä kiertävät kaksi vaihtoehtoista Itärata-raideyhteyttä ohjeellisella pääratamerkinnällä välillä Koskenkylä–Koria Uudenmaan alueella Kymenlaakson maakunnan rajalle asti.
  • Lisäksi kaavaan tulee merkitä raideliikenteen yhteystarve –merkintä pääradalta Tikkurilan pohjoispuolelta Porvoon suuntaan vaihtoehtoisena tutkittavana vaihtoehtona.

Lisätietoja:
Aluesuunnittelujohtaja Marjo Wallenius, p: 040 824 0915

Maakuntajohtaja Matti Viialainen, p: 044 770 0515