Uusimmat työllisyysluvut tuovat positiivisia uutisia Etelä-Karjalaan

Uusimmat työllisyysluvut tuovat positiivisia uutisia Etelä-Karjalaan

Tilastokeskuksen 24.1.2019 julkistamat työllisyysluvut vuodelta 2018 ovat osoittautuneet ennakko-odotuksiakin paremmiksi. Koko maan osalta viime vuoden keskimääräinen työllisyysaste oli 71,7 prosenttia, kun se vuonna 2017 oli 69,6 prosenttia. Maakunnittain tarkasteltuna kehitys Etelä-Karjalassa on ollut yhtä lailla suotuisaa. Vaikka maakuntamme jää edelleen työllisyysasteella tarkasteltuna koko maan keskimääräisistä luvuista,  Etelä-Karjalassa työllisyysaste on vuonna 2018 kasvanut edellisvuoteen nähden 4,5 prosenttiyksikköä, kun koko maan vastaava luku on 2,1 prosenttiyksikköä. Vuonna 2018 työllisyysaste Etelä-Karjalassa oli 67,6 prosenttia, kun edellisvuonna jäätiin 63,1 prosenttiin.

Myös työttömyysasteen näkökulmasta tarkasteltuna kehitys vuonna 2018 on ollut erittäin positiivinen – niin koko maassa keskimäärin kuin Etelä-Karjalassa. Viime vuonna työttömyysaste on laskenut kaikissa maakunnan kunnissa edellisvuoteen nähden. Neljässä Etelä-Karjalan kunnassa työttömyysaste on myös maan keskimääräistä arvoa alempi.

Vuoden 2018 työllisyyskehityksen koonti

Työttömyysaste Etelä-Karjalassa 2018 (kartta)

Lisätietoja: tietopalveluasiantuntija Päivi Kortelainen, paivi.kortelainen@ekarjala.fi