Vaalipiirin kansanedustajaehdokkaat ovat laajasti Parikkalan rajanylityspaikan avaamisen kannalla

Vaalipiirin kansanedustajaehdokkaat ovat laajasti Parikkalan rajanylityspaikan avaamisen kannalla

(Etelä-Karjalan liiton tiedote 19.3.2019)

Peräti 85 % YLE:n vaalikoneeseen vastanneista Kaakkois-Suomen vaalipiirin kansanedustajaehdokkaista kannattaa Parikkalan rajanylityspaikan avaamista kansainväliselle liikenteelle.

Vaalikoneen väittämän ”Parikkalan rajanylityspaikka tulee avata kansainväliselle liikenteelle” kanssa täysin samaa mieltä vastanneista on yli 50 % ja melko lailla samaa mieltä noin kolmannes vastaajista. Lievää vastustusta hanke saa hieman yli 10 % vastanneista.

Etelä-Karjalassa on kuluneella vaalikaudella selvitetty niitä taloudellisia vaikutuksia, joita Parikkalan väliaikaisen rajanylityspaikan kansainvälistämisellä saataisiin aikaan. Rajanylityspaikan avaaminen kansainväliselle liikenteelle toisi merkittävän aluetaloudellisen hyödyn koko Itä-Suomelle, erityisesti Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan alueille. Kansainvälisen rajanylityksen tuomat vaikutukset on viimeksi selvitetty vuonna 2018.  Parikkalan rajanylityspaikasta tulisi neljänneksi vilkkain ylityspaikka tavaraliikenteessä ja viidenneksi vilkkain itärajan matkustajaliikenteessä. Selvityksen mukaan Parikkalassa tehtäisiin jo muutaman vuoden kuluttua 980 000 rajanylitystä. Noin kolmannes siitä olisi uutta liikennettä.

Rekkaliikenteen ohella Parikkalaa käyttäisivät ennen muuta matkailijat, mikä toisi lisää elinvoimaa Itä-Suomen maakuntiin, erityisesti Etelä-Savoon ja Etelä-Karjalaan, mutta vaikutusalue ulottuisi Kainuuseen ja Pohjois-Savoon saakka. Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa arvioitu matkailutulon lisäys on 57−80 M€. Kasvavalla matkailutulolla olisi arviolta 270−390 htv vaikutus työllisyyteen. Myönteisiin vaikutuksiin lukeutuisi myös raskaan liikenteen CO² -päästöjen väheneminen (arviolta 2200 tn/v) kuljetusmatkojen lyhenemisen vuoksi.

Parikkalan väliaikaisen ylityspaikan rajaliikenne on jatkanut kasvuaan viimeisten viiden vuoden ajan. Kasvu näyttää jatkuvan myös tänä vuonna. Viime vuonna (2018) rajan ylitti yli 24500 henkeä. Nykysin rajaa ylittävät pääosin puutavaraa Venäjältä tuovat rekat. Ylittämiseen tarvitaan erikoislupa.

Kasvavan raskaan liikenteen helpottamiseksi on juuri käynnistynyt Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC-ohjelmalla rahoitettava hanke (4,8 M€). Rajatiehankkeessa kunnostetaan VT6:lta rajalle johtava Suomen puolen tie, rautatien ylittävä silta ja 6-tien liittymä.

Etelä-Karjalan liitossa tehtiin YLE:n vaalikoneen vastauksien pohjalta tehty analyysi Parikkalan rajanylityspaikan kannatuksesta (ks. LIITE). Vastaukset on pisteytetty yhdestä viiteen pisteellä niin että mielipide ”Täysin samaa mieltä” on saanut viisi pistettä, ”Melko samaa mieltä” oleva neljä pistettä, ”Ei osaa sanoa” kolme pistettä, ”Melko eri mieltä” kaksi pistettä ja ”Täysin eri mieltä” yhden pisteen. Niitä ehdokkaita, joiden vastauksia ei YLE:n vaalikoneesta löytynyt, ei ole tässä tilastoinnissa huomioitu.

Puolueista varauksetta Parikkalan avaamista kannattaa Keskusta (4,71 / 5,00 p).

Myös Sinisissä, Vihreissä ja Perussuomalaisissa kannatus on vahvaa (4,35−4,41 / 5,00) paria lievää soraääntä lukuun ottamatta.

Kokoomuksessa lievää kannatusta ylityspaikka saa valtaosalta ehdokkaista ja usealta myös ehdottoman kannatuksen. Yksi ehdokas on melko eri mieltä avaamisesta ja yksi ei ota kantaa. Puolueen kannatusarvo avaamiselle on 4,12p.

SDP:ssä kannatus on jakautunut kahteen leiriin. Tulos 4,00. Avaamisen kannalla on kymmenen ehdokasta. Hanketta lievästi vastustavia on SDP:n riveissä neljä.

Vasemmistoliiton ja Kristillisdemokraattien riveistä löytyy selkeää kannatusta, mutta myös vastustusta. Tulos 3,75−3,77.

Muissa pienpuolueissa on pääosin Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistämisen kannattajia.

Myös Itä-Suomen maakuntien yhteisissä hallitusohjelmatavoitteissa mainitaan Parikkalan ylityspaikan kansainvälistäminen.

Lisätietoja laskelmasta: Yhteyspäällikkö Veli-Matti Kesälahti, p: +358 4000 12989

veli-matti.kesalahti@ekarjala.fi