Väylän pääjohtaja Kari Wihlman tutustui Etelä-Karjalan liikennehankkeisiin

Väylän pääjohtaja Kari Wihlman tutustui Etelä-Karjalan liikennehankkeisiin

(Tiedote 27.3.2019)

Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman vieraili 27.3. Etelä-Karjalan liitossa. Vierailun aikana maakuntajohtaja Matti Viialainen antoi

Kari Wihlman

Väylän johdolle katsauksen Etelä-Karjalan liikenteen edunvalvontahankkeista.

Wihlmanille esiteltiin myös jo käynnistyneet ja pian käynnistyvät Kaakkois-Suomi-Venäjä CBC-ohjelman laajat hankkeet (LIP-hankkeet), joissa Väylävirasto on päätoteuttajana.

Large-Infrastructure-Projects

Etelä-Karjalan liitto on ohjelman hallintoviranomainen.  CBC-ohjelman vt. ohjelmajohtaja Satu Sikasen mukaan suuria hankkeita toteutetaan kaikilla Kaakkois-Suomen raja-asemilla. Väylän saama CBC-rahoitusosuus hankkeisiin on 18 M€.

Imatran ja Svetogorskin rajanylitystä kohennetaan molemmin puolin rajaa. Reilun viiden miljoonan hankkeen saama CBC-rahoitus on 4,18 M€. Vainikkalassa rajavartiosto saa uuden rakennuksen yli kuuden miljoonan hankkeessa. Parikkalassa parannetaan raskaan liikenteen turvallisuutta Kolmikannassa rajalle johtavalla tiellä vajalla viidellä miljoonalla  eurolla. Näin mm. valtatie kuuden liittymä saadaan turvallisemmaksi. Myös Vaalimaalle on tulossa rajaliikenteen turvallisuutta parantavia uudistuksia. Siellä hankkeen kustannukset ovat reilut viisi ja puoli miljoonaa.

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva, maakuntajohtaja Matti Viialainen ja vt. ohjelmajohtaja Satu Sikanen kertoivat etelä-Karjalan ajankohtaisista liikennehankkeista.

Väylän näkökulmasta CBC-ohjelmarahoituksen kautta tulevat hankkeet ja Venäjän raja tekevät Kaakkois-Suomesta kiinnostavan, Wihlman totesi.

Keskustelussa nousi esille Saimaan kanavan sulkujen pidennys ja vedenpinnan nosto. Itä-Suomen maakunnat esittävät hanketta valmisteilla olevaan 12-vuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan.

Saimaalla liikennöivät alukset ovat alkaneet tulla käyttöikänsä loppumetreille. Nykyiset uudet alukset ovat pidempiä ja tämä on luonut tarpeen Saimaan kanavan sulkujen pidentämiselle.
Väylässä hanke on jo suunnittelupöydällä. Hankkeen kohtalo tulee ratkaisemaan sen, mitä Saimaan liikenteelle tapahtuu lähi vuosina.

Meneillään olevista Väylän ratahankkeista on tärkein Luumäki–Imatra–valtakunnan raja -ratahanke. Tapaamisessa kuultiin, että Karjalan radan parannustöiden ratasuunnitelma välille Lappeenranta–Luumäki on valmistunut. Väylän ylijohtaja Mirja Noukka kertoi myös, että lähiaikoina valmistuu yleissuunnitelma välille Imatrankoski valtakunnan raja.

Väylän edustajien ohella tapaamisessa olivat mukana myös Etelä-Karjalan liiton aluesuunnittelujohtaja Marjo Wallenius, Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen johtaja Jyrki Karhula.