Venäjän Karjala hakee valtion rahoitusta Syväoron rajanylityspaikan rakentamiseen

Venäjän Karjala hakee valtion rahoitusta Syväoron rajanylityspaikan rakentamiseen

PETROSKOI, 1.10.2019

TASS:n tiedotteesta muokattu suomeksi 3.10.2019

Karjalan tasavallan viranomaiset hakevat rahaa Venäjän valtion budjetista Lahdenpohjan alueella sijaitsevan Syväoron kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan rakentamiseen. ”Alueen johto on sisällyttänyt raja-aseman rakentamisen nopean kehityksen strategiaan, joka luodaan Venäjän hallituksen päätöksellä alueille, joilla on matalat sosioekonomiset indikaattorit”, Karjalan talouskehitysministeriö kertoo TASS:lle.

Syväoron rajanylityspaikan nykyaikaistamista tarvitaan, sillä Suomen johto on tehnyt päätöksen avata uusi raja-asema Parikkalaan vuoteen 2024 mennessä. Parikkala-Syväoron raja-aseman kautta voivat jatkossa liikkua kuorma-autojen lisäksi myös turistibussit.

”Syväoron rakentaminen on tarkoitus rahoittaa Venäjän liittovaltion budjetista. Karjalan tasavallan hallitus on tehnyt ehdotuksen hankkeen rahoittamiseksi osana Karjalan tasavallan sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen ohjelmaa, jonka hyväksyy Venäjän hallituksen puheenjohtaja Dmitri Medvedev”, alueministeriö toteaa.

Venäjän liikenneministeri Jevgenij Dietrich ja Karjalan tasavallan päämies Artur Parfentšikov allekirjoittivat heinäkuussa 2019 toimintasuunnitelman tarkastuspisteiden kehittämisestä Venäjän ja Suomen rajalla Karjalassa. Suomen puolella odotetaan, että modernisoinnin tuloksena matkailijoiden virta Venäjältä kasvaa yli 150 000 ihmistä vuodessa. Asiantuntijoiden mukaan se tuo alueelle lisätuloa 57 miljoonaa euroa. Myös Venäjän Karjalan viranomaiset odottavat myönteisiä muutoksia.

”Parikkala-Syväoron tarkastuspisteen kehitys vaikuttaa myönteisesti kauppaan ja matkailuun niin Suomen ja Venäjän raja-alueilla kuin myös Venäjän Karjalassa, Pietarissa, Leningradin alueella ja koko Itä-Suomessa”, alueministeriö painottaa.

Suomen päätöstä Parikkala-Syväoron kapasiteetin laajentamisesta on odotettu Venäjällä vuodesta 2015. Jo vuonna 2014 Venäjän puolelle rakennettiin Syväoroon johtava uusi tie, joka sai rahoitusta kahdesta Venäjän ja Euroopan unionin rajat ylittävän yhteistyön ohjelmasta. Raja-aseman suunniteltiin toimivan laajennettuna vuonna 2018 ja saavan edullisen maantieteellisen sijaintinsa vuoksi noin 30 prosenttia rahti- ja matkustajavirrasta Leningradin alueelta ja Karjalasta.

Yksilölliset kehitysohjelmat matalan kehityksen alueille

 Venäjän talouskehitysministeri Maksim Oreškin ilmoitti kesäkuussa 2019 Putinin kanssa pidetyssä kokouksessa, että Venäjältä on valittu kymmenen aluetta, joiden taloudelliset indikaattorit ovat matalat. Yksi näistä alueista on Karjala. Jokaiselle matalan kehityksen alueelle muodostetaan nopean kehityksen strategia, johon sisältyy talouden ja sosiaalisen toiminnan kehittäminen sekä elinympäristön laadun parantaminen.